Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е подписал решение за откриване на обществена поръчка за изграждането на Националната многопрофилна детска болница. Заповедта е от днес, а крайният срок за подаване на офертите е 20 август. Срокът за изпълнението на обществената поръчка е до 42 календарни месеца от подписване на договора с избрания кандидат - това означава 3.5 години. Припомняме, че формулираните преди това очаквания беше болницата да е готова до две години

Отварянето на постъпилите предложения по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница" ще се състои в деня след крайния срок за подаването им - 21.08.2019 г.

Ананиев иска Националната детска болница да е 100% на държавата

Ананиев иска Националната детска болница да е 100% на държавата

До Коледа ще даде конкретни предложения на Министерския съвет

Очакванията на Министерството на здравеопазването са през есента да бъде избран изпълнител и да започне реалното изграждане на Националната многопрофилна детска болница. Предвиденият максимален финансов ресурс на възложителя за изпълнение на всички компоненти в обществената поръчка възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС.

Припомняме, че Министерството на здравеопазването изпрати подготвените документи за обществената поръчка на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за осъществяване на предварителен контрол.

Припомняме, идеята за строеж на Национална детска болница датира поне от 30 години, но до този момент не се е пристъпвало към по-сериозни стъпки за осъществяването й. Първоначално намерение къде да се помести детската болница беше за сградата на болница "Лозенец" (т.нар. правителствена болница), но след протест от страна на работещите там Правителствената болница беше предоставена и премина към структурите на Софийския университет с цел подпомагане на Медицинския факултет и база за обучение на студентите. Министър Ананиев увери тогава и че директор на Националната кардиологична боница няма да бъде директорът на болница "Лозенец" Любомир Спасов.

Така правителството и Министерство на здравеопазването минаха към вариант строеж в комплекса на Александровска болница.

Детската болница изправя правителството пред три задачи

Детската болница изправя правителството пред три задачи

От Националната мрежа на децата искат спешно решение

Междувременно медицинският персонал на Специализираната болница за детски болести "Проф. д-р Иван Митев" се вдигна на протест за увеличаване на заплатите, но и с искане тяхната болница да получи статут на национално здравно заведение, каквото се предвижда за новата болница.