От днес започва Европейската седмица на тестването за ХИВ и вирусни хепатити, която ще продължи до 30 ноември. Тази година за 30-ти пореден път ще отбележим и 1-ви декември - Световния ден на СПИН, под мотото "Узнай своя статус".

Европейска седмица на тестването за ХИВ и вирусни хепатити ще бъде отбелязана в цялата страната, като в нея ще се включат 28 регионални здравни инспекции, общини, учебни заведения, неправителствени организации, както и националното сдружение за борба с хепатита "Хепасист" и сдружение "ХепАктив".

Едва 11 на сто от българите са си правили тест за ХИВ

Едва 11 на сто от българите са си правили тест за ХИВ

94% от българите не биха се оженили/омъжили за ХИВ позитивен

Европейската седмица се провежда за шеста година. През 2015 г. дейностите са разширени с включването на изследванията за хепатити. Причината е, че инфектирането става по идентичен начин с този при ХИВ, а за хората, които са изложени на риск от ХИВ или хепатит, е важно да узнаят статуса си възможно най-скоро след заразяване. Напредъкът в лечението на тези инфекции осигурява на хората с ХИВ и хепатит В пълноценен живот, а тези с хепатит С могат да бъдат излекувани напълно.

Целта на двете кампании е да се обединят усилията на различни институции за разширяването на обхвата на хората, които знаят статуса си.

България е на кръстопът между две ХИВ епидемии

България е на кръстопът между две ХИВ епидемии

От 2012 до 2016 г. у нас са регистрирани над 1 000 случая на СПИН

Цели се и повишаване на осведомеността на населението за предимствата на ранното откриване и своевременното насочване на инфектираните лица към лечение. Инициативите дават възможност на хората да се информират за начините на превенция на ХИВ и хепатити и по този начин да защитят себе си и своите близки.

Дискриминацията все още възпира хората от ранно тестване. Това налага да се предостави достъпна информация за това колко е важно всеки да провери своя статус, без да се сблъсква с осъдително отношение от страна на околните.