България е на кръстопът между две ХИВ епидемии - тази сред мъжете в Централна и Западна Европа, които правят секс с други мъже, и тази сред инжекционно употребяващите наркотици в Източна Европа и Централна Азия.

Това стана ясно по време на практически семинар на тема "Сътрудничество между общините и гражданското общество: модели и реалност", който е част проекта "Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия".

Създадоха антитела, атакуващи 99% от вируса на ХИВ

Създадоха антитела, атакуващи 99% от вируса на ХИВ

Предотвратяват инфекция при примати, 2018 година ще се тества и върху хора, а могат да имат повече приложения

Провеждането на семинара има за цел да се подпомогнат участниците от общински структури и неправителствени организации за съвместното анализиране на настоящите практики и нужди по отношение на взаимното сътрудничество. Във форума се включиха представители от четирите ресорни дирекции на Столична община - "Здравеопазване", "Социални услуги за деца и възрастни", "Сигурност" и "Превенция, интеграция, спорт и туризъм", а Министерството на труда и социалната политика участва с двама експерти от дирекция "Социално подпомогане".

Според изводите от семинара в страната ни има сравнително ниско ниво на разпространение на ХИВ. Това обаче не оправдавало намаляването на дейностите по "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през изминалата 2016 година. Намаляването на превенцията е резултирало в намалени стойности на индикаторите - наблюдава се по-малък брой индивидуални клиенти, следователно и по-нисък обхват на превенционните услуги.

Учените определиха най-смъртоносния вирус на планетата

Учените определиха най-смъртоносния вирус на планетата

Причинява смъртта на повече от 1,3 млн. души годишно

По-слабата превенция крие огромен риск от нарастване броя на ХИВ-позитивните лица, според участниците във форума. В страната ни нямало и работещо НПО, което да търси тези хора.

От 2012 до 2016 година в България са регистрирани 1 001 случая на ХИВ, от които 422 в София. С приключването на дейността на организациите, подполучатели по "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" през месец май, е възможно у нас да се разгърне скрита епидемия сред уязвимите общности.

45% спад на смъртните случаи от СПИН по света

45% спад на смъртните случаи от СПИН по света

Заболяването е засегнало 78 милиона души

По време на срещата участниците стигнаха до извода, че оценката за размера на таргетните популации в София следва да се актуализира. Новорегистрираните с ХИВ случаи при мъжете, които правят секс с мъже, нарастват и тази група следва да се обхване приоритетно с интервенции.