Трайна тенденция и постоянно влошаване на финансовото състоние на Александровска болница установява проверката, извършена от Министерството на здравеопазването. Особено в последните 10 години.

От здравното министерство посочват, че 2012 г. е последната година, през която е отчетен текущ положителен финансов резултат за лечебното заведение.

През 2013 г. за изпълнителен директор на болницата е определен д-р Костадин Ангелов.

Доц. Александър Оскар хвърлил оставка от борда на директорите на Александровска

Доц. Александър Оскар хвърлил оставка от борда на директорите на Александровска

От БЛС настояват да има проверка в Александровска болница

От Министерството на здравеопазването предоставят и статистика:

За периода 2013 г.- 2020 г. реализирането на загуба става трайна тенденция за дейността на дружеството:

- за 2013 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 517 000 лв. и общият финансов резултат е загуба в размер на 33 766 000 лв.;

- за 2014 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 569 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 36 335 000 лв.;

- за 2015 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 642 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 40 946 000 лв.;

- за 2016 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 921 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 45 898 000 лв.;

- за 2017 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 562 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 52 460 000 лв.;

- за 2018 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 388 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 59 257 000 лв.;

- за 2019 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 047 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 65 304 000 лв.;

- за 2020 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 656 000 лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 67 960 000 лв.

Доц. Александър Оскар: Задълженията на Александровска болница наближават капитала й

Доц. Александър Оскар: Задълженията на Александровска болница наближават капитала й

За лавина от репресивни мерки спомена доц. Александър Оскар

Общо 65 304 000 лв. е непокритата загуба за миналата година. Тя е увеличена с 10,20% в сравнение с 2019 г., когато непокритата загуба е била 59 257 000 лв.

Коефициентът на задлъжнялост за 2020 г. се е увеличил двойно спрямо предходната 2019 г., като се е запазила тенденцията от предходния отчетен период, отчитат още от МЗ.

По отношение на работата на Съвета на директорите през тази и миналата година е установено грубо нарушаване на правилата за неговата работа.

Не са изпращани покани до членовете на Съвета на директорите за провеждане на заседания, с което председателят на Съвета на директорите е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания на Съвета на директорите.

За периода от 12 октомври 2020 г. до 19 април 2021 г. при 13 от общо представените 14 протокола от заседания е установена липса на подпис на представителя на държавата.

Общата сума на разходите, за които са взети решения, без да е спазен редът за работа на Съвета на директорите, е 23 322 202, 81 лв. без вкл. ДДС (27 986 642, 40 лв. с вкл. ДДС).

Университетските болници искат факти за нарушения, а не мнения в медиите

Университетските болници искат факти за нарушения, а не мнения в медиите

Да не се накърнява престижът на УМБАЛ "Александровска" и болница "Лозенец"

Във връзка с подписан Договор от 29 декември 2020 г. с МЗ на стойност 2 187 607 лв., разходваните средства в размер на 2 187 607 лв. са били обект на проверка от Агенция за държавна финансова инспекция. Установено е, че в ПМС №307 от 10.11.2020 г., ПМС №385 от 18.12.2020 г., договор №РД 12-375 от 29.12.2020 г. и всички документи, отнасящи се до отпускането и определянето на средствата за осигуряване на над 50% от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирус, не са въведени изисквания получените средства да бъдат разходвани с конкретно предназначение, а също не е посочено, че трябва те да са обект на отделно аналитично счетоводно отчитане.

Проверката си Министерството на здравеопазването започна след подаден сигнал във ведомството от член на Съвета на директорите на УМБАЛ "Александровска" и изнесена информация в медиите.

От пресцентъра на МЗ категорично отказаха да посочат кои в случая са компетентните органи.

Припомяме, доц. Александър Оскар, началник на Очната клиника в Александровска болница и представител на държавата в борда на директорите на болницата, подаде сигнал и до комисията по ревизия в 45-ото Народно събрание. В сигнала си той пише, че последните 14 заседания реално не са се провели, а той е "натискан" да подпише протоколи за тях. Това е една от най-големите държавни болници, която изразходва годишно около 45-50 милиона лева. Председателят на комисията Мая Манолова бе казала, че при нея са отишли и други шефове на клиники, които по думите й били възмутени как се харчат милиони левове с еднолични решения. 

От Българския лекарски съюз изпратиха позиция, с която настояха да има проверка в Александровска болница и резултатите от финансовото състояние на болницата да бъдат публикувани.

Доц. Александър Оскар: Задълженията на Александровска болница наближават капитала й

Доц. Александър Оскар: Задълженията на Александровска болница наближават капитала й

За лавина от репресивни мерки спомена доц. Александър Оскар