Представители на синдикатите и на ръководството на института за спешна медицинска помощ "Пирогов" подписаха Колективния трудов договор (КТД) в болницата. Предвижда се увеличение на основното трудово възнаграждение за 1 година с до 300 лева за лекари и медицински работници, уточниха от болницата.

Фонд работна заплата се увеличава за лекарите, специалистите по здравни грижи (медицински сестри, медицински лаборанти, медицински рехабилитатори и др.) и санитарите. Парите за санитарите бяха повишени с увеличението на минималната работна заплата, което е отразено в КТД.

Парите за увеличението на основните трудови възнаграждения няма да окажат негативно влияние върху разплащането с доставчиците и покриването на останалите задължения на лечебното заведение.

"Пирогов" повишава стандарта на персонала и заплатите с 300 лв

"Пирогов" повишава стандарта на персонала и заплатите с 300 лв

Проф. Балтов предупреди, че със замърсяването на въздуха очаква и увеличаване на онкологичните заболявания

Договорът, който влиза в сила от 1 април 2018 г. , беше подписан между изпълнителния директор на болницата проф. д-р Асен Балтов и председателите на пироговските секции на двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа".

Изпълнителният директор на болницата проф. Асен Балтов подчерта, че с този договор се поставят основите на подобряване на основните трудови възнаграждения.

От синдикатите обявиха, че с подписването на този колективен трудов договор основните заплатите в "Пирогов" стават над средните в браншовия договор в отрасъл здравеопазване. Договорът носи стабилност и основа за развитие на работните заплати при добри финансови резултати на болницата.

Прокуратурата разследва "Пирогов" и още шест болници

Прокуратурата разследва "Пирогов" и още шест болници

Производства се водят Софийска градска прокуратура

Припомняме, на 16 март от прокуратурата обявиха, че проверяват "Пирогов" и още шест болници. По-късно от държавното обвинение обявиха, че ще проверяват и здравни министри и зам.-министри, били на този пост от 2010 година.

Във вторник, 20 март 2018 г., след като от Здравно министерство изпратиха оздравителния план за болницата от "Пирогов" обявиха, че изплащат почти 1,5 млн. лева годишно на лекарите за извънреден труд. Причината е, че не достига персонал.

Почти 1,5 млн. лв. годишно в "Пирогов" заплащат за извънреден труд

Почти 1,5 млн. лв. годишно в "Пирогов" заплащат за извънреден труд

Няма да има намаление на заплатите, нито съкращения на персонала

Оздравителният план не предвижда съкращения на медицински персонал и на специалисти по здравни грижи. Според плана се предвижда оптимизиране на незаети бройки и структури с ниска степен на използваемост на леглата. Предвижда се и спиране на дублиращи се дейности.

Като част от оздравителния план е изготвен график за разплащане на просрочените задължения. Не се предвижда натрупване на нови просрочени задължения. Мерките целят намаляване на просрочията, които към януари 2018 г. са над 14 млн. лв.

Оздравителният план за "Пирогов" - без съкращения на персонал и без нови просрочия

Оздравителният план за "Пирогов" - без съкращения на персонал и без нови просрочия

От април в "Пирогов" се задейства оздравителен план

Изпълнението на плана ще започне в началото на април. Той ще продължи да действа през следващите три години, като МЗ ще наблюдава на месечна и тримесечна база изпълнението на плана.