Световното производство на електроенергия от възобновяеми източници се увеличава по-бързо от очакваното и може да нарасне с 50 процента през следващите пет години, захранвано от възраждане на слънчевата енергия.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) е установила, че проектите за слънчева, вятърна и водноелектрическа енергия се увеличават с най-бързите си темпове от четири години, пише британското издание "Гардиън".

Последният ѝ доклад прогнозира, че до 2024 г. нов бум на евтина слънчева енергия може да доведе до увеличаване на слънчевите мощности в света с 600 гигавата, което е почти двойно повече от инсталирания общ електроенергиен капацитет на Япония. Като цяло възобновяемата електроенергия се очаква на нарасне с 1 200 гигавата през следващите пет години, което е еквивалент на общия електроенергиен капацитет на САЩ.

Ядрената енергия е твърде бавна и твърде скъпа, за да спаси климата

Ядрената енергия е твърде бавна и твърде скъпа, за да спаси климата

Енергията от вятър и слънце е много по-конкурентоспособна

"Това е изключително време за възобновяемата енергия", изтъква изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол, допълвайки: "Технологии като слънчеви фотоволтаици и вятър са в основата трансформациите, случващи се в глобалната енергийна система. Техният увеличаващ се капацитет е от решаващо значение за усилията за справяне с емисиите на газове с парников ефект, намаляване на замърсяването на въздуха и увеличаване на достъпа до енергия."

По-рано този месец стана ясно, че революцията във възобновяемите енергийни източници може да сложи край на нарастващото търсене на петрол и въглища в света през 2020 г., десетилетия преди прогнозите на петролните и миннодобивните компании.

Възобновяемите енергийни източници съставляват 26 процента от електроенергията в света днес, но според МАЕ се очаква техният дял да достигне 30 на сто до 2024 г. Възраждането следва глобално забавяне през миналата година, като бумът е заради намаляващите разходи за технологии и нарастващите опасения за околната среда.

Малки ВЕИ производители обвиняват държавата, че облагодетелства най-големия ветропарк у нас

Малки ВЕИ производители обвиняват държавата, че облагодетелства най-големия ветропарк у нас

"Солар гейт" продължава според тях

Бирол обаче предупреждава, че ролята на възобновяемите енергийни източници в глобалната енергийна система ще трябва да нарасне още по-бързо, ако светът се надява да изпълни целите си по отношение на климата.

В доклада се посочва, че нарастващите амбиции за климата в Европейския съюз и САЩ са изиграли най-голямата роля за повишаването на прогнозите на МАЕ, но Китай ще бъде водещата страна в разработването на проекти за вятърна и слънчева енергия.

МАЕ очаква слънчевата енергия да играе най-голямата роля за предизвикването на нов растеж в глобалната възобновяема енергия, тъй като намаляващите разходи вече са под цените на дребно на електроенергията в повечето страни.

Очаква се цената на слънчевата енергия да намалее с още 15 до 35 процента до 2024 г., което да доведе до още растеж през втората половина на десетилетието.

Изкопаемите горива са по-скъпи от възобновяемите източници

Изкопаемите горива са по-скъпи от възобновяемите източници

Ние можем много по-бързо да заменим въглищата с вятърна и слънчева енергия

Очаква се апетитът на енергийно гладните предприятия и фабрики да бъде най-големият двигател на бума на слънчевата енергия, след като шефовете на компании използват спадащите разходи, за да помогнат да намалят сметките си за енергия.

Но броят на домашните слънчеви панели също се очаква да се увеличи повече от два пъти, като достигне около 100 млн. покрива до 2024 г., като най-силният ръст на глава от населението е в Австралия, Белгия, Калифорния, Холандия и Австрия.

Дори след "грандиозния" растеж, очакван за слънчевата енергия през следващите пет години, панелите ще покрият само 6% от наличните покриви в света, оставяйки място за по-нататъшен растеж.

ЕП прие нови амбициозни цели за възобновяеми източници и енергийна ефективност

ЕП прие нови амбициозни цели за възобновяеми източници и енергийна ефективност

Енергийна ефективност, възобновяеми източници и управление на Енергийния съюз