Правителството определи Карина Караиванова да бъде представител на България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), информираха от правителствената пресслужба.

Решението влиза в сила от 1 март 2019 година.

Шефът на ЕБВР утвърди ролята на България за развитието на региона

Шефът на ЕБВР утвърди ролята на България за развитието на региона

Борисов уговаря експерти от ЕВБР за помощ в сътрудничеството с Китай

Припомняме, към момента представител на страната ни в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие е Калин Митрев.

Караиванова има богат професионален опит в работата с международните финансови институции, в частност с Европейската банка за възстановяване и развитие и ще представлява ефективно интересите на България, пишат още от МС.

Европейската банка за възстановяване и развитие е един от най-големите инвеститори в България, с която страната ни поддържа дългогодишни отношения на ползотворно сътрудничество.
От началото на дейността си у нас, от 1993 г. до 31 октомври 2018 г., ЕБВР е предоставила инвестиции в размер на 3.847 млрд. евро за финансиране на 249 проекта у нас в различни сектори на икономиката на страната.
Инвестициите в частния сектор представляват 56% от актуалния портфейл на банката в България.

ЕБВР е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирани икономики на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация.
Акционери в нея са 67 държави и 2 междудържавни институции - Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Акционерният капитал на ЕБВР е 30 млрд. евро.
Република България участва в капитала на ЕБВР с 237.11 млн. евро.

ЕБВР показва проекти за инфраструктурата по време на срещата на 17 май

ЕБВР показва проекти за инфраструктурата по време на срещата на 17 май

Шефът на ЕБВР Сума Чакрабарти позвъни на премиера Бойко Борисов

Малко по-късно Караиванова прие с благодарности номинацията на българското правителство.

"Последните 2 години бяха ключови в усъвършенстването на дейността на КФН, съобразно новите изисквания на европейските институции. В този период беше свършена огромна по обем и с високо качество работа по модернизирането и реформирането на секторите, за които отговаря регулаторът. Успешно се справихме с промените в европейската регулаторна рамка, като подпомогнахме бизнеса бързо да се адаптира към изискванията на MIFIDII", обясни тя.

По думитена Караиванова за времето ѝ начело на КФн е било постигнато нормативно обновяване на всички сектори, за които отговаря комисията:
-в областта на капиталовите пазари бяха одобрени значими промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона за предлагане на финансови инструменти. С новите възможности за първи път чрез съдебно решение КФН успя да спре достъпа до 40 интернет платформи, които предлагаха инвестиционни услуги, без да имат необходимото разрешение;
-в областта на допълнителното пенсионно осигуряване беше усъвършенстван Кодекса за социално осигуряване, като беше прецизирана дефиницията за инвестиции в свързани лица;
-беше приет нов Кодекс за застраховането.

"Искам да уверя бизнеса и обществото, че до евентуалното ми преминаване на новата позиция в ЕБВР ще продължа да изпълнявам задълженията си като председател на КФН. Предстои промяна във философията на надзора у нас и възприемането на риск-базиран надзор. До края на месец март 2019 година трябва да сме готови с платформата за тази значима трансформация, а до края на февруари с методология за оценка на риска на пазара. Трябва да подготвим условията за употребата на стрес тестовете като обичаен инструмент в нашата дейност", посочва още Караиванова.