В новия си доклад до Г-20 Международният валутен фонд призовава за решителни действия в рамките на всяка икономика. Това заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева. Според нея, паричната политика трябва да бъде ориентирана отвъд преходните увеличения на инфлацията, но едновременно с това да бъде готова за бързи действия, ако рисковете от нарастващи инфлационни очаквания станат осезаеми.

"Внимателното калибриране на паричните и фискалните политики, съчетано със силни средносрочни рамки, може да създаде повече възможности за разходване на средства за здравеопазване и подпомагане на уязвими групи от хора. Тези фини настройки могат да донесат бързи ползи още през 2022 г.", смята Георгиева

Управляващият директор на Фонда подчертава, че голяма част от допълнителните ползи ще осигурят насърчаващите растежа структурни реформи. Такива например са политиките на пазара на труда, които подпомагат търсенето на работа и преквалификацията, реформирането на регулациите на продуктовите пазари, за да се създадат възможности за нови фирми чрез намаляване на бариерите за навлизане.  Георгиева смята, че подобен пакет от краткосрочни и средносрочни политики би могъл да увеличи общия реален БВП на Г-20 с около 4,9 трилиона долара до 2026 г.

Според МВФ обаче, действията в областта на вътрешната политика не са достатъчни.

"Нуждаем се и от незабавни съвместни действия под ръководството на Г-20 - а не само от ангажименти - по три приоритета: Пандемията продължава да бъде най-големият риск за икономическото здраве на света, а нейното въздействие се влошава от неравния достъп до ваксини и големите разлики във финансовата мощ. Ето защо трябва да постигнем целите, поставени от МВФ, заедно със Световната банка, СЗО и СТО — да ваксинираме поне 40 процента от хората във всяка страна до края на 2021 г. и 70 % до средата на 2022 г.

МВФ прогнозира икономическо възстановяване с много неизвестни

МВФ прогнозира икономическо възстановяване с много неизвестни

В доклада на МВФ се прави директна връзка между нивото на ваксинираните и скоростта и устойчивостта на икономическото възстановяване

Но все още изоставаме в постигането на тази цел: около 75 държави, предимно в Африка, няма да успеят да постигнат целта за 2021 г. За да тръгнат тези страни в правилната посока, Г-20 трябва да предостави допълнителни средства в размер на приблизително 20 милиарда долара безвъзмездно финансиране за тестове, лечение, медицински консумативи и ваксини. Това допълнително финансиране ще запълни жизненоважния недостиг на средства. Необходими са и незабавни действия за увеличаване предлагането на ваксини в развиващите се страни. Въпреки че страните от Г-20 са обещали над 1,3 милиарда дози за COVAX, до момента са доставени по-малко от 170 милиона дози. Затова е изключително важно страните да изпълнят обещанията си незабавно", призовава Георгиева.

Като втори и трети проблем, управляващият директор на МВФ посочва справянето с дълговата криза и постигането на нулеви нетни въглеродни емисии до средата на века. За решаване на дълговия проблем Кристалина Георгиева призовата държавите от Г-20 да ускорят прилагането на общата си рамка за преструктуриране на дългове.

Що се отнася до предизвикателството с постигането на нулеви нетни въглеводородни емисии. управляващият директор на МВФ заявява : "Като минимум това изисква по-богатите страни да изпълнят даденото преди години обещание да предоставят 100 млрд. долара годишно за инвестиции в зелени технологии в развиващите се страни".

МВФ одобри разпределението на нови 650 милиарда щатски долара

МВФ одобри разпределението на нови 650 милиарда щатски долара

Това е историческо решение