Европейската комисия публикува годишен доклад за 2018 г., за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка. Според доклада през миналата година горските пожари в ЕС са унищожили близо 178 000 хектара гори и земя.

Въпреки че това е по-малко от една шеста от площта, пострадала през 2017 г., и по-малко от дългосрочните средни стойности, пожарите са засегнали повече държави от когато и да било.

През миналата година Европейската информационна система за горски пожари е отбелязала най-голям брой пожари с площ 30 и над 30 хектара в Италия, Испания, Португалия, Обединеното кралство и Швеция.

През 2018 г. Механизмът на ЕС за гражданска защита е активиран пет пъти, за да се реагира на горските пожари в Европа: в Швеция, Гърция, Латвия и Португалия.

Гори с размерите на Великобритания губи светът годишно

Гори с размерите на Великобритания губи светът годишно

242 500 кв. км - по-голямата част от тях са тропически гори

През лятото са мобилизирани общо 15 самолета, 6 хеликоптера и над 400 пожарникари, като в подкрепа на засегнатите държави Европейският съюз е финансирал 1,6 милиона евро от транспортните разходи.

Освен това по искане на държавите членки в рамките на програмата "Коперник" са изготвени над 139 сателитни карти на горски пожари.

През март 2019 г. ЕС модернизира своя Механизъм за гражданска защита и стартира програмата rescEU за подобряване на защитата на гражданите от бедствия и овладяване на нововъзникващи рискове в Европа и извън нея.

През лятото на 2019 г. ЕС създаде флот от противопожарни въздухоплавателни средства и вече го използва два пъти за борба с горски пожари — в Гърция и в Ливан.

Освен това през юли в свое съобщение ЕК призова за по-енергични действия на ЕС против обезлесяването и деградацията на горите и се ангажира с по-нататъшни действия, включително превръщането на Европейската информационна система за горски пожари в световно средство за мониторинг на горските пожари.

90% от населението на света току-що преживя най-горещото лято в историята

90% от населението на света току-що преживя най-горещото лято в историята

Като цяло 2019 година е третата най-топла година в историята