От Еврокомисията предлагат по-строги правила за неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации.

Целта на новото законодателство, предлагано от Комисията, е да се осигури по-добра защита на неприкосновеността на личния живот при електронните комуникации, като същевременно се открият нови възможности за стопанска дейност.

По-рано през деня бяха представени мерки, насочени към актуализиране на сега действащите правила. Предлага се те да бъдат разширени така, че да включат всички доставчици на електронни съобщителни услуги.

Новите предложения целят създаване на нови възможности за обработка на съобщителни данни и укрепването на доверието и сигурността в цифровия единен пазар. Това е ключова цел на стратегията за цифров единен пазар. В същото време предложението осигурява съответствие между правилата за електронните комуникации и новите стандарти в Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, които са на световно ниво.

Комисията също така предлага нови правила, гарантиращи, че когато институциите и органите на ЕС обработват лични данни, правото на неприкосновеност на личния живот се ползва със същата защита като тази, осигурена от държавите членки по силата на Общия регламент за защита на данните.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви, че предложенията ще попълнят рамката на ЕС за защита на данните. "Те ще гарантират, че правото на неприкосновеност на личния живот при електронните комуникации е защитено с най-съвременни и ефективни правила, и че европейските институции ще прилагат същите високи стандарти, които очакваме от нашите държави членки", убеден е Тимерманс.