Европейският парламент настоя, че всички политики на ЕС трябва да бъдат тясно съгласувани с дългосрочните цели на Парижкото споразумение за климата от 2015 г.

Евродепутатите подчертават, че настоящите ангажименти, поети от страните членки на ООН в контекста на Парижкото споразумение, "биха ограничили глобалното затопляне до повишаване на температурата само до около 3,2°C и дори не биха достигнали до 2°C.

Нужни са "безпрецедентни" стъпки за ограничаване затоплянето на Земята

Нужни са "безпрецедентни" стъпки за ограничаване затоплянето на Земята

безпрецедентни" промени в начина, по който то консумира енергия, пътува и строи

Те считат, че би могло да се избегне силното и най-вероятно необратимо въздействие на повишаването на температурите в световен мащаб с 2°C, ако се преследва по-амбициозната цел за 1,5°C. Всички политики на ЕС следва да бъдат максимално съобразени с дългосрочните цели на Парижкото споразумение.

Парламентът призова всички страни, особено ЕС, да увеличат усилията си до 2020 г., за да се преодолее оставащата разлика при постигането на тази цели от Парижкото споразумение.

Глобалното затопляне може да e двойно по-топло от прогнозираното

Глобалното затопляне може да e двойно по-топло от прогнозираното

Нещата за живите същества отиват на зле

Евродепутатите приветстват споразумението между Европейския парламент и Съвета за повишаване на целите за енергията от възобновяеми източници и енергийна ефективност, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с над 45% до 2030 г. Въпреки това, те подкрепят актуализиране на национално определения принос (НОП) на ЕС за намаляване с 55% на вътрешните емисии на парникови газове до 2030 г.

В случай, че други големи икономики не поемат сравними ангажименти, ще бъде необходимо да се запазят разпоредбите относно изтичането на въглерод , за да се гарантира конкурентоспособността на европейската промишленост в световен план.

Ограничаването до 2 градуса на глобалното затопляне няма да ни спаси

Ограничаването до 2 градуса на глобалното затопляне няма да ни спаси

А това беше надеждата за избягване на смъртоносни въздействия на климата