Членовете на Националното събрание на Куба одобриха проекта за нов Семеен кодекс, който ще позволи сключването на еднополови бракове. Това съобщава правителственият вестник "Гранма".

Проектът на версия 25 на кодекса е публикуван на уебсайта на парламента В него се посочва, че всеки има право на свободно личностно развитие и трябва да избере своя път в живота.

"На семейно ниво той [кодексът] подкрепя премахването на изискването за хетеросексуалност за достъп до брак, съжителство, осиновяване, майчинство и бащинство чрез асистирана репродуктивна технология", се казва в проекта.

Същевременно проектът на кодекс урежда ситуацията, при която еднополовите двойки са използвали услугите на репродуктивни сурогати, започнали са да отглеждат детето като свое, а биологичните му родители искат да придобият права върху него. В този случай законодателите предложиха да се въведе концепцията за "многодетно родителство", т.е. да се позволи родителските права да се предоставят едновременно на биологичните и законните родители.

Новата версия на кодекса ще бъде подложена на национален референдум на 25 септември. Ако повече от 50 процента от избирателите одобрят инициативата, новият Семеен кодекс ще влезе в сила.