Европейският парламент в Страсбург прие резолюцията по Доклада за напредъка на Македония през 2010 в преговорния процес за членство в Европейския съюз, в която за първи път се упоменава значението на опазването на българското културно-историческо наследство в западната ни съседка.

Ключовите поправки, внесени от Андрей Ковачев, ръководител на Българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ), подчертават важността на историческите и културните паметници в добросъседските отношения и европейската интеграция на Македония.

Резолюцията насърчава реформите в Македония, като същевременно изразява загриженост в редица области.

В изказването си по време на дебатите в пленарната зала Андрей Ковачев изтъкна, че "македонските граждани трябва бързо да преодолеят проблемите от миналото, за да можем да ги приветстваме като равноправни граждани на ЕС".

Според българския евродепутат, този процес е свързан и със "скъсването с хората, съпричастни към югославските комунистически тайни служби, които тровят политическия, икономическия, медийния и социалния живот както на Македония, така и на други страни от Източна Европа."

Д-р Ковачев изрази загриженост от тенденцията, че "граждани, които открито заявяват своя български етнически произход, биват подлагани на дискриминация."

Според него този подход трябва да бъде оставен в миналото.

Андрей Ковачев изрази надеждата, че конструктивните партньорски критики на Европейския съюз ще подпомогнат реформите в Македония, както и разрешаването на текущата политическа криза.

Така граничните линии в тази част на Европа могат да се превърнат от разделителни в обединителни.