Европейския съвет за научни изследвания - ERC отбелязва със съжаление изявлението на Мауро Ферари относно оставката му на 7 април и в изявления представя фактите на съвета за ситуацията.

Съветът обяснява, че в петък, 27 март, всички 19 активни членове на Научния съвет на ERC поотделно и единодушно искат Мауро Ферари да подаде оставка като председател на ERC.

Това искане е направено по четири причини:

По време на тримесечния си мандат професор Ферари прояви пълна липса на признателност към основите на ERC да подкрепи науката, проектирана и прилагана от най-добрите изследователи в Европа. Въпреки че изразява подкрепата си за това в публични изказвания, предложенията, които той отправя към Научния съвет, не отразяват тази позиция. Той не разбра контекста на ERC в рамките на Програмата за научни изследвания и иновации на ЕС "Хоризонт 2020".

След назначаването си, професор Ферари прояви липса на ангажираност с ERC, не успя да участва в много важни срещи, прекара дълго време в САЩ и не успя да защити програмата и мисията на ERC при представянето на ERC.

За разлика от това, професор Ферари инициира няколко лични инициативи в рамките на Комисията, без да се консултира или да се включи в колективните познания на Научния съвет и вместо това, използва позицията си за популяризиране на собствените си идеи.

И накрая, професор Ферари участва в множество външни предприятия, някои академични и някои търговски, което отне много време и усилия и и в някои случаи те имаха предимство пред ангажимента му към ERC. Натовареността, свързана с тези дейности, се оказа несъвместима с мандата на председател на Научния съвет.

Съветът допълва, че "впоследствие проф. Ферари подаде оставка на 7 април 2020 г. Следователно неговата оставка всъщност последва писмен и единодушен вот на недоверие. Професор Ферари заяви, че причината за оставката му е, че Научният съвет не подкрепя призива му, ERC да финансира специална инициатива, фокусирана върху вируса COVID-19. За да се спрем конкретно на този въпрос, ние не подкрепихме специална инициатива, тъй като това не е наша компетентност, а на Генерална дирекция "Изследвания и иновации" на Комисията, с която сме свързани и която вече беше много активна в разработването на нови програми за подкрепа на това изследване чрез подходящи канали".

"ERC не отправя покани за конкретни теми, тъй като ръководен принцип на ERC е, че нашите изследователи са свободни да следват целите, които определят и да решават какво искат да работят. Според нас това е решаващ начин за генериране на най-добрата наука", коментират те.

Научният съвет иска да изясни, в случай на съмнение, че абсолютно подкрепя мнението, че научните изследвания ще осигурят най-добрите решения за справяне с пандемиите, като COVID-19.

"Затова съжаляваме за твърдението на проф. Ферари, което в най-добрия случай е икономично спрямо истината. Този научен съвет остава посветен на изпълнението на мисията, за която е създаден ERC: подкрепата на новаторските изследвания отдолу нагоре. Също така си струва да се отбележи, че въпреки пандемията, Изпълнителната агенция ERC се бори с шансовете за активно обработване на заявления за нашите грантове, които ще подкрепят изследователите в цяла Европа да правят откритията на бъдещето", обяснява Европейския съвет за научни изследвания.

Шефът на научноизследователската дейност на ЕС възмутен хвърли оставка

Шефът на научноизследователската дейност на ЕС възмутен хвърли оставка

Проф. Ферари е разочарован от ЕС и липсата на координация срещу Covid-19