Висшият съвет на съдиите и прокурорите в Турция да спазва и да прилага международните и европейски стандарти при взимането на решения за уволнението на магистрати. Този призив отправят четири международни съдийски организации.

Писмото на Асоциацията на европейските административни съдии, Европейската асоциация на съдиите, Международната фондация „Съдии за съдии” и Асоциацията на европейски магистрати за демокрация и свободи (МЕДЕЛ) е публикувано на сайта на Съюза на съдиите в България.

Международните организации отправят призива си във връзка със ситуацията с отстранените и задържани турски магистрати. И четирите организации участват в Платформа за независима съдебна власт.

Писмото е адресирано до представляващия Висшия съдебен съвет на съдиите и прокурорите в Турция. В него магистратите подчертават, че са научили, че в момента съветът разглежда въпроса за освобождаване от длъжност и уволнението на 3500 съдии и прокурори, които са отстранени и срещу тях е започнало наказателно преследване. Понастоящем повечето от тях са задържани под стража.  

От международните организации изтъкват, че съдиите не могат да бъдат отстранявани и уволнявани на базата на турския Закон за извънредна ситуация, без внимателна преценка на всеки отделен случай и по съответната правна процедура и защита.

Те подчертават също, че всички санкции, които са наложени без предварително надлежно разследване и доказване на обвиненията в неправомерно поведение на всеки засегнат съдия, са в несъответствие с международните и европейски стандарти за съдебна независимост.

В писмото се припомня, че според международното право магистрати могат да се отстраняват от длъжност или уволняват само при сериозни основания за неправомерно поведение или некомпетентност. Това обаче може да става само след честен процес.

В писмото също така се посочва, че Платформата за независима съдебна власт в Турция е на разположение да предостави помощ, в случай на необходимост.