Уикилийкс публикуваха нова порция секретни документи на Централното разузнавателно управление. Този път темата е за следене на видеопотоци, става ясно от Портала.

Документите са Ръководство за потребителя на проекта CoachPotato на ЦРУ. CouchPotato е отдалечен инструмент за събиране на видео потоци по RTSP / H.264.

Той осигурява възможността за събиране на потока като видеофайл (AVI) или за заснемане на неподвижни изображения (JPG) от кадри от потока, които имат значителна промяна от предварително заснетите рамки.

Програмата използва ffmpeg за видео и изображение кодиране и декодиране, както и RTSP свързаност. CouchPotato разчита на това, че се стартира в съвместим товарач ICE v3 Fire and Collect.