"Убеден съм, че благодарение на приетия днес Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, повече държави извън територията на ЕС, развиващи ядрена енергетика, ще се възползват и потърсят нашата помощ, подкрепа и европейско ноу-хау в тази област", коментира евродепутатът Владимир Уручев, който е докладчик по ново европейско законодателство за ядрена безопасност.

Европейският парламент одобри с 569 гласа Европейският инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Фокусът на този нов инструмент е постигането на по-добра ядрена безопасност и гарантиране използването на ядрената енергия за мирни цели.

Русия развива сръбската атомна енергийна инфраструктура

Русия развива сръбската атомна енергийна инфраструктура

Тласък в двустранното сътрудничество и на равнище централноевропейският регион

Целта е насърчаване на ефективни и ефикасни стандарти за ядрена безопасност в трети държави, като се основава на опита от дейностите по ядрена безопасност в рамките на Общността на Евратом. Инструментът ще гарантира, че предприетите по него действия няма да окажат отрицателно въздействие върху общественото здраве и околната среда.

"Това ще бъде нашият, европейски, механизъм за насърчаване на ядрената безопасност в световен мащаб, за навременно откриване на пропуски в съществуващите мерки за сигурност, ако има такива, и по този начин за предотвратяване на потенциални ядрени аварии", обясни Уручев.

Георги Първанов призовава за нова енергийна стратегия

Георги Първанов призовава за нова енергийна стратегия

Според него проблемът е в липсата на перспектива

Целта е да се повиши и прозрачността при вземане на решения в областта на ядрената енергетика в трети държави, коментира българският евродепутат и добави, че прозрачността на властите в трети държави по отношение на ядрената безопасност (включително предпазни мерки, дейности по извеждане от експлоатация и управление на отпадъците) не е на достатъчно високо ниво.

Предлагат се мерки, целящи подобряването на прозрачността чрез предоставяне на населението на информация за начина, по който този инструмент ще увеличи тяхната ядрена сигурност, включително и такива, предоставящи на заинтересованите страни възможност да участват в процеса на вземане на решения.

АЕЦ Белене - деветстепенно изискано меню за 10 милиарда евро
Обновена

АЕЦ Белене - деветстепенно изискано меню за 10 милиарда евро

Тупаме топката, смята социалистът Жельо Бойчев