Ами ще трябва да свикваме. Или по-скоро да си припомним някои аспекти от близкото минало. Свързани със зависимостта, наречена в модерните ни времена йерархичност в рамките на определена структура.

Днес официалният и пълномощен посланик на САЩ у нас Джеймс Пардю много сериозно нахока правораздавателната ни система – съдилища и прокуратури, както и основните политически сили, властвали преди 2001 г. Поводът – приватизационните процеси около БТК и БТХолдинг и съпътстващите ги скандални спирания на процедурите.

Посланик Пардю в прав текст нарече сделките - законни, честни и прозрачни. И това на фона на две решения на Върховен административен съд относно БТХолдинг и едно на касационна прокуратура за БТК, които спряха сделките за двете компании.

На всичкото отгоре, дипломатът недипломатично “попържи” съда, прокуратурата и партиите, че в миналото не са успели да озаптят корупцията, но сега, видите ли, спъват тези перфектни приватизации.

Откъде ли ще знае Джеймс Пардю, че всичко е перфектно? Това е единият въпрос. А другият е – какво означава независимост на съдебната система. Или тази независимост ще намалява пропорционално с приближаващото се членство в НАТО. (Това би трябвало да прозвучи като шега).

Но US-посланикът все пак трябва да е информиран за нашата свръхчувствителност към авторитетите, които от позицията на най-различни неща ни “направляват живота”.

А за да бъде всичко цивилизовано, модерно и най-накрая демократично, не е ли редно посланик Пардю да вземе да изчака развитието на тези сделки и решенията на съда и едва тогава да се гневи.

Или може би да има търпение до влизането на новите промени в закона за приватизацията, които ще обезсмислят и съда и прокуратурата и ще му спестят извънредните изявления.