123,8 млн. лв. ще струват изборите през ноември месец - толкова отделя правителството в план-сметката за изборите. План-сметката е одобрена с постановление на Министерски съвет и включва провеждането както на предсрочните парламентарни избори и първи тур на президентските избори на 14 ноември, така и предвиждането за балотаж на президентските избори една седмица по-късно. Правителственото постановление е прието неприсъствено.

ЦИК започва подготовката избори 2 в 1

ЦИК започва подготовката избори 2 в 1

До края на седмицата се обявява процедурата за закупуване на още машини

От Министерски съвет уточняват, че след сключване на договор за доставка на допълнителни машини за гласуване с инсталиран приложен и системен софтуер, нужните средства за необходимите допълнителни разходи ще бъдат отпуснати по бюджета на Централната избирателна комисия, по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

При вземане на решение от страна на Централната избирателна комисия за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции, правителството също има готовност да осигури необходимите за целта допълнителни средства.

"Сиела Норма" иска яснота от ЦИК за изборите

"Сиела Норма" иска яснота от ЦИК за изборите

При гласуване с две смарт карти ще са нужни около 40 хиляди карти

Съгласно чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс разходите по подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на държавния бюджет, по приета от Министерския съвет план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия. План-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден, уточняват законовите постановки от МС.

анкета

Какъв да е графикът за изборите?

Виж резултати

2в1, парламентарни с първи тур на президентските 52.7%

2в1, парламентарни с балотажа 14.4%

В отделни седмици 10.8%

Парламентарните да са първите 5.8%

Все едно, няма да гласувам 16.3%