От новосъздадената партия на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов - "Републиканци за България", предлагат незабавното приемане на 7 спешни мерки за ограничаване на коронавируса.

Необходимо е и изготвянето на национална стратегия, в която да залегнат начините, чрез които да бъде овладяна пандемията, пишат в позицията си те.

Идеите им са:

Осигуряване на единна разпределителна система за болни с COVID в цялата страна. Лечебните заведения по чл.5 от Закона за лечебните заведения, които се предполага, че имат държавно финансиране, да поемат преобладаващо дейностите, необходими за диагностика и лечение на пациенти с коронавирус.

Да се включат и областните болници в страната. Водещите лечебни заведения в София и в страната по COVID диагностика и лечение до момента да поемат ангажимент да предадат придобития опит. Лечебните заведения по чл. 5 от ЗЛЗ да бъдат осигурени с необходимите предпазни средства, консумативи и медикаменти, както и нужното финансиране, чрез съответните ведомства, пишат от новата партия без да уточняват как точно да се осигурят тези средства.

  1. Приемане на ясни и единни критерии за хоспитализация. Използване на бърз антигенен тест за редуциране на времето до хоспитализация при пациенти, които до момента не са тествани.
  2. Максимално бързо възвръщане на плановата дейност във всички останали лечебни заведения. Гаранция за осигуряване на спешна помощ за всички други категории пациенти.
  3. Командироване на медицински персонал, приоритетно анестезиолози, реаниматори анестезиологични сестри от всички болници, използващи обществен ресурс на финансиране. Осигурено финансиране за целия персонал директно ангажиран в лечението на пациенти с COVID.
  4. Въвеждане на единен протокол на лечение (понастоящем използван в няколко от водещите болници).
  5. Ангажиране на доболничната помощ в лечението и проследяването на пациентите без необходимост от хоспитализация.
  6. Увеличаване на човешкия и материалния ресурс на контролните органи - РЗИ, както и общински контрол.

От партията отново настояват за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС), който е под ръководството на президента и с участието на всички служби и парламентарно представени партии.