73 общини подадоха проектни предложения за реформиране на 81 броя домове за стари хора със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Целта е социалните услуги да предлагат грижи, които отговарят на новите стандарти за качество на резидентните услуги за възрастни в надтрудоспособна възраст. Модернизирането им ще осигури по-качествени грижи и по-добри условия за живот на около 5600 души.

Мярката е в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя ще бъде реализирана чрез директно предоставяне на средства на общините за изпълнение на инвестиции за реновиране на домовете за стари хора, поясняват от МТСП.

От министерството посочват, че по проектите ще бъдат финансирани строителни дейности, доставка на оборудване и обзавеждане за домовете за стари хора. Сред допустимите дейности са подобряването на достъпа за хора с увреждания до сградите на социалните услуги и предприемането на мерки за повишаване на тяхната енергийна ефективност.

Заделените средства за тези инвестиции възлизат общо на 189,8 млн. лв. От тях 161,5 млн. лв. са осигурени по Механизма за възстановяване и устойчивост, а 28,2 млн. лв. са национално съфинансиране.