АБВ призовава президента Румен Радев да наложи вето на новите разпоредби в закона за енергетиката и да поиска становище на Конституционния съд за тях, съобщават от пресцентъра на партията.

Партията изразява безпокойство, че голяма част от домакинствата, болници, училища и детски градини из цялата страна няма да получат компенсация в резултат на така приетия закон.

Правата на клиентите на двете най-големи газоразпределителни дружества няма да бъдат защитени и това ще доведе до огромна социална несправедливост, смятат от АБВ.

По думите им връщането на цена със задна дата е правен абсурд, който ще доведе до административен и счетоводен казус.

Затова от партията апелират да се изиска и становището на Конституционния съд относно ретроактивното действие.

Валентин Николов: От "Газпром" върнаха почти 200 млн. лв. на "Булгаргаз"

Валентин Николов: От "Газпром" върнаха почти 200 млн. лв. на "Булгаргаз"

Исканията на "Булгаргаз" вече са внесени в КЕВР

От АБВ подчертават, че не институциите и корпоративните интереси, а човекът трябва да е в центъра на всички мерки в системата на енергетиката, а резултатът от тях за крайния потребител да са: достъпна енергия и енергийна сигурност.

Според тях това разбиране липсва в закона и той показвал, че правителството няма визия за дългосрочно развитие на сектора, но също така е в противовес на идеята за ликвиден пазар на природен газ.

Те отбелязват, че приветстват намалението на цената по дългосрочен договор за доставка на природен газ за България, но считат, че то е твърде закъсняло.

По думите им приетият подход в края на отоплителния сезон да се променят цени и търговски условия със задна дата няма да възмездят хората и бизнеса, а ще увеличат хаоса в системата и поставят изпитания пред ликвидността на пазара на природен газ в България.

През юли да очакваме корекции в първите сметки за парно, прогнозира Петкова

През юли да очакваме корекции в първите сметки за парно, прогнозира Петкова

По думите й нямало причината цената на топлинната енергия от 1 май да бъде увеличена

Законът създаде правен абсурд и административен и счетоводен хаос - ще доведе до корекция на огромен брой фактури между много юридически лица за големи стойности, до актуализация на ДДС декларации и до плащания/възстановявания на ДДС, посочват от АБВ.

Според тях основният недостатък на приетите текстове е, че те не гарантират надплатените суми да се върнат до крайните потребители. 

От АБВ изтъкват, че са били направени лобистки поправки "в случаите, в които краен снабдител на природен газ през някой от периодите по ал.2 не е купувал природен газ от обществения доставчик, за този период цените, по които крайният снабдител е продавал природен газ на клиенти, не се променят". В тази връзка от партията посочват, че двете най-големи газоразпределителни дружества в Република България не закупували газ от природния доставчик "Булгаргаз" ЕАД.

Затова от АБВ твърдят, че крайните клиенти от десетки български градове като: Асеновград, Бургас, Велико Търново, Варна, Габрово, Мездра, Монтана, Пазарджик, Петрич, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Ямбол и др., болници, училища и детски градини няма да получат надплатените суми за минали периоди.

От АБВ отбелязват още, че през по-голямата част от 2019 г. в България са били нарушени изискванията на европейския Регламент (ЕС) №312/2014 на Комисията за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи. За периода от 15.04.2019 г. до 01.01.2020 г. у нас нямало правно основание на каква база се е определяла балансиращата цена на природния газ.

Сега с нейната промяна със задна дата редица търговци и фирми ще трябва да възстановят на "Булгартрансгаз" ЕАД разлики по балансираща цена. Това в момент на криза може да доведе до допълнителни фалити на компании, смятат от АБВ.

Те са ктегорични, че нарушаването на европейския регламент и прилагането на непазарни практики за намеса на държавата създава реалната опасност десетки български и европейски търговци на природен газ да заведат търговски дела срещу държавата.

Според АБВ внесените промени в закона за енергетиката създават повече проблеми, отколкото решават.

Затова те се обръщат към президента с молба да наложи вето върху промените в законаи да поиска тълкувание за тях от Конституционния съд. По думите им по този начин след връщането на закона отново в парлеманта ще има възможност за повторно обсъждане и по-широки дискусии.