Министерският съвет на Република България одобри Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2032 г. Това съобщиха след днешното правителствено заседание на кабинета "Борисов-3".

Програма 2032 е разработена на базата на изготвения в Министерството на отбраната Доклад за резултатите от Стратегическия преглед на отбраната. Той беше проведен като интегрална част от инициирания на национално ниво междуведомствен Стратегически преглед на Системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната.

След 16 г. готвят нов Стратегически преглед на отбраната

След 16 г. готвят нов Стратегически преглед на отбраната

Документът трябва да даде насоки и цели за развитие на националната ни сигурност

Програмата осигурява приемственост и надгражда започналия с приетата от Народното събрание през 2015 г. Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 процес на стратегическо преосмисляне на отбранителната политика и изграждане на адекватни на предизвикателствата на стратегическата среда за сигурност отбранителни способности.

Като се базират на поредната програма, в случая - Програма 2032, от ведомството ще разработят План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г.

Заедно с него ще разработят и Инвестиционен план-програма до 2032 г. за осигуряване изграждането на приоритетните способности на Въоръжените сили и тяхното превъоръжаване и модернизация.

Правителството одобри до 100 млн. лв. за инфраструктурата за Ф-16
Обновена

Правителството одобри до 100 млн. лв. за инфраструктурата за Ф-16

Парите са за интегрирана система и инфраструктура

В документа е определена общата численост на Въоръжените сили, която към 2032 г. ще следва да бъде не по-малка от 43 000 души, от които 3 000 души доброволен резерв, както и финансовата рамка, според която разходите за отбрана, трябва да достигнат 2% от БВП до 2024 г. и впоследствие да се поддържат на това или на по-високо ниво, ако икономическото състояние на страната позволява.

Радев и шефът на отбраната обсъдиха бойната подготовка на армията

Радев и шефът на отбраната обсъдиха бойната подготовка на армията

Двамата проведоха среща в президентството

В резултат на реализацията на този стратегически документ, към края на програмния период Въоръжените сили ще разполагат с основните приоритетни отбранителни способности и ще са в състояние да покрият голяма част от минималните оперативни изисквания за изпълнение на задачите по трите възложени им мисии - "Отбрана", "Подкрепа на международния мир и сигурност" и "Принос към националната сигурност в мирно време".