Австрия дава принципно съгласие относно провеждането на парламентарните избори на 4 април 2021 г., съобщават от външно министерство. 

Окончателното съгласие, което се обуславя и от местните компетентни органи, ще бъде дадено след изпращане на точните адреси на всички избирателни секции, извън тези, които не се намират на територията на дипломатическите и консулските ни представителства в страната.

Изискванията на австрийската страна са за организиране на изборите при спазване на австрийското законодателство, приложимо към момента на провеждане на изборите, относно мерките за ограничаване на пандемията от коронавирус.

Българите в Португалия да си вземат и декларация за гласуване

Българите в Португалия да си вземат и декларация за гласуване

Предстои определяне на санитарните изисквания за местата на вота

Според Наредбата за извънредни противоепидемични мерки срещу коронавирус действащото австрийско законодателство включва: задължително покриване на устата и носа; поддържане на дистанция; гарантиране, че гражданите в помещението за гласуване ще разполагат с по 10 кв. м пространство, за да има разстояние между тях. Ако помещението за гласуване е по-малко от 10 кв. м., тогава там има право да влезе само един човек.

По отношение на ограниченията за излизане в периода от 00:00 ч. до 24:00ч. за избирателите важи изключението от Наредбата за извънредни противоепидемични мерки срещу коронавирус (участие в избори). Според него при проверка доказването на достоверна причина за необходимостта от излизане навън извън разрешения часови диапазон е задължение на отделния избирател.

От външно министерство съобщиха още, че Унгария също се е съгласила с провеждането на парламентарните избори на 4 април. 

По-рано Испания, Грузия, Словения, Турция, Молдова, Румъния, Нидерландия, Китай и РС. Македония се съгласиха нашите сънародници там да гласуват в посолството ни.