Бежанската криза е белязала политическия живот на ЕС през последните няколко години. България не може да бъде буферна зона. Незаконните мигранти да бъдат връщани в страната на произход. Липсата на координиран, адекватен и навременен общоевропейски отговор на мигрантската криза, в нейния пик през 2015 г, показва, че текущата система за убежища не е в съответствие със стандартите и не кореспондира на актуалните предизвикателства, обяснява лидерът на БСП Корнелия Нинова в свое становище и писмо към европейските лидери. 

Според нея сме свидетели на остро разединение и противоречия между европейските лидери относно подхода и механизмите за дългосрочно разрешаване на проблемите, свързани с бежанската криза и предотвратяване на усилването на миграционния натиск в бъдеще, коментира тя във връзка с насроченото заседание на Европейския съвет.

Само европейско решение може да сложи край на спора за мигрантите, обяви Брюксел

Само европейско решение може да сложи край на спора за мигрантите, обяви Брюксел

Комисията споделя гледището, че само европейско решение и европейско споразумение може да разреши този проблем

"Най - главната цел е да избегнем превръщането на нашата страна и на Балканите в огромен бежанския лагер, своеобразна буферна зона между зони на конфликт и Шенгенска Европа. Рисковете това да се случи са повече от реални", коментира тя позицията на БСП.

Тя допълва, че значителна част от влизащите без разрешение чужди граждани не могат да бъдат определени като "бежанци" и следва да бъдат разглеждани като незаконни мигранти и връщани обратно в страните им по произход. Левицата настоява за този подход.

Те считат за неприемливо и неработещо предложението на Германия като възможно решение на проблема - подписването на двустранни споразумения с държави като България, Гърция, Италия, подобно на това- ЕС-Турция, или с други думи- финансова помощ в замяна на приемане и интеграция на мигранти. Всяко едно общество не бива да се притеснява за своя бит, сигурност, култура, добавя Нинова.

Борисов предлага превантивно затваряне на всички европейски граници

Борисов предлага превантивно затваряне на всички европейски граници

Позицията ще защитава на предстоящия Европейския съвет

БСП искат да бъдат разработени механизми, устойчиви на кризи и за превенция, като фокусът бъде поставен преди всичко върху основни области, като засилване на охраната и контрола на външните граници.

Настояват и за по-строг контрол на външните граници на държавите-членки на ЕС, непрекъснат мониторинг по всички маршрути, в противодействие на незаконната миграция и нелегалния трафик на хора. Нужна е финансова и логистична подкрепа за пряко засегнатите страни на "първа линия" от страна на агенциите на ЕС, особено Европейската агенция за гранична и брегова охрана -Фронтекс.

За БСП, ключови за справяне с първопричините за принудителната миграция са последователните усилия за довеждане до край на конфликтите, намиране на дългосрочни и трайни решения за мир и стабилност в Близкоизточния регион, с посредничеството и в диалог между всички заинтересовани страни.

Борисов не дава трасе за връщане на мигранти у нас

Борисов не дава трасе за връщане на мигранти у нас

За това ще настоява пред Съвета по миграция на ЕС

"Фокусът на усилията трябва да бъде поставен върху преодоляване на последиците от войната, възстановяване нормалното функциониране на обществения ред и изкореняване на първопричините за пораждане на конфликтите - изкореняване на бедността, насърчаване на икономиката, създаването на работни места, укрепване на демокрацията и върховенството на закона, насърчаване на устойчивото развитие", обяснява лидерът на БСП.

Корнелия Нинова иска да подчертае, че "в контекста на днешните предизвикателства, Европа се променя и така трябва, иначе ще я загубим, ако продължаваме по същия начин. Европа трябва да бъде спасена, но да продължи напред като единен, сигурен и здрав Съюз между силни държави".

Да спасим Европа - да, но коя Европа?

Да спасим Европа - да, но коя Европа?

Европейският съюз страда от демократичен дефицит, който засяга неговата легитимност, пише проф. Дитер Грим