Европейският парламент - ЕП не даде мандат за преговори по пакет "Европа в движение" - пакет "Мобилност" във формат на триалози между Европейския съвет, Европейската комисия - ЕК и ЕП.

В рамките процедурата по внасяне на измененията и при гласуването в пленарна зала като български представители в ЕП ще продължат да отстояват ключовите позиции, формирани от исканията на българските превозвачи и синдикати. Но ги безпокои резултатът от днешното гласуване и формираното мнозинство в Европейския парламент, което нееднозначно показва съотношението на силите, коментират те в своя позиция.

Според приетите днес решения в рамките на следващата пленарна сесия трите доклада по отношение на прилагането на правилата на Директивата за командироване по отношение на международния транспорт, времето за управление и почивка и правилата по отношение на упражняването на професията автомобилен превозвач и каботажа ще бъдат поставени на гласуване в пленарна зала.

При това положение се дава възможност в рамките на срок до следващото пленарно заседание в текстовете да бъдат внасяни допълнителни изменения.

Защитаваме интересите си по пакета мобилност и през юни в Люксембург

Защитаваме интересите си по пакета мобилност и през юни в Люксембург

Преговаряме и по предложение за регламент относно Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия

Българските евродепутати са за запазване изключването на международните шофьори от Директивата за командировани работници; Отпадане на предложената забрана за ползване на почивката в кабината и въвеждане на реалистичен преходен период по отношение на предложената възможност за почивки на сертифицирани паркинги; Запазване на възможността международните шофьори сами да избират къде да почиват, без да бъдат задължавани в избора си; Постигане на гаранции, че предложението на всеки три седмици превозното средство да има поне едно натоварване или едно разтоварване в държавата членка на регистрация няма да се прилага за международните превози, а ще се отнася само като мярка за борба с фирмите "пощенски кутии"; Удължаване срока на влизане в сила на задължението за въвеждането на интелигентните тахографи;

Допълнителен приоритет за българските представители в ЕП е постигането на достатъчно дълъг гратисен период за прилагането на предложените мерки, с цел за да се облекчи адаптацията и административната тежест на бранша.

Европейските министри не постигнаха компромис по пакета "Мобилност"

Европейските министри не постигнаха компромис по пакета "Мобилност"

Преговорите продължават

Припомняме, превозвачите у нас ще инициират национален референдум за излизането на България от ЕС, ако предвидените мерки в законодателния пакет за мобилност в ЕС бъдат приети.

Представители на българските превозвачи проведоха извънредна среща с министъра на транспорта Ивайло Московски, на която бяха обсъдени предложения за промени в мобилния пакет, който стана известен като пакета "Мобилност" или пакета "Макрон".

Очакват официалната позиция на министър Московски и българското правителство да бъде чута от Европа. На заседание на Министерския съвет правителството одобри официална позиция в подкрепа на българските превозвачи. Решението идва в изпълнение на решение на Народното събрание от 11 май тази година.

Борисов не мисли да е побеждавал Макрон

Борисов не мисли да е побеждавал Макрон

Нещата не стават с чукане по масата