Централната избирателна комисия реши Българската народна банка да отпечата хартиените бюлетини за парламентарните избори на 4 април, става ясно от решение, публикувано на сайта на Комисията.

С Печатницата на БНБ е сключен договор, като при необходимост банката може да ползва други специализирани печатници.

От ЦИК посочват, че отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия и Районните избирателни комисии.

От ЦИК искат още 1,2 млн. лева за изборите

От ЦИК искат още 1,2 млн. лева за изборите

Предлагат по-високо заплащане на членовете на секционните избирателни комисии

Кметовете на общини подават в срок, определен от ЦИК, информация за броя на избирателите по електронен път до ЦИК и до съответния областен управител, който обобщава информацията и изпраща на Комисията по електронен път информация за броя на избирателите в съответния изборен район и заявява броя на бюлетините. РИК изпраща информация на ЦИК за регистрираните кандидатски листи по партии, коалиции и инициативни комитети, като посочва номерата на независимите кандидати в бюлетината. РИК утвърждават бюлетините за печат, както и заявения тираж, по ред, определен от ЦИК.

Бюлетините се изработват по образец и технически характеристики, утвърдени от ЦИК. Областните администрации заедно с РИК организират получаването и съхранението на бюлетините в областната и общинската администрация.

РИК контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в областната и в общинската администрация, а охраната на бюлетините при доставката и съхранението се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

ЦИК определи броя на мандатите за изборните райони

ЦИК определи броя на мандатите за изборните райони

Най-много депутати ще излъчат от София, Варна и Бургас