Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 20 млн. лв. по бюджета на Българската национална телевизия за 2021 година.

Средствата са за натрупани просрочени задължения за услугата пренос и разпространение на програмите на БНТ чрез наземно цифрово радиоразпръскване към 2020 година. Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 година.

СЕМ одобри проектобюджетите на БНР и БНТ за 2021 година

СЕМ одобри проектобюджетите на БНР и БНТ за 2021 година

Бюджетът на БНР ще е с 10 млн. лв. повече, а този на БНТ с 28 млн. лв.

Това ще даде възможност за гарантиране на непрекъснатост на разпространението на програмите на БНТ и ще способства за договаряне на по-благоприятни ценови условия за в бъдеще., пише в решението на правителството и се допълва, че:

Медията ще продължи да функционира с отговорно отношение към българската аудитория и към контрагентите си, при осъществяване на задълженията на национален обществен доставчик на аудиовизуални медийни услуги.

Правителството утвърди нормативите за час програма на БНР и БНТ

Правителството утвърди нормативите за час програма на БНР и БНТ

На тяхна база им изплаща субсидиите