Премиерът Бойко Борисов обсъди транспортната свързаност между България и Гърция с министъра на инфраструктурата, транспорта и мрежите Христос Спирдзис. Фокус на разговорите беше поставен върху развитието на железопътната връзка "Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе".

"България и Гърция винаги са имали отлични отношения, през годините страните ни са си сътрудничили активно в сферата на транспорта и тази основа, която имаме ще бъде надграждана", каза министър-председателят Борисов пред гръцкия транспортен министър.

Премиерът обясни, че трябва да се работи усилено по железопътната връзка "Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе" и посочи, че осъществяването й ще допринесе допълнително за икономическия подем на региона. Проектът цели развиването на устойчива двойна железопътна ос, електрифициран железопътен коридор с модерна ERTMS система за управление на железопътния трафик, свързващ българските и гръцките пристанища. Изграждането на железопътната линия е част от по-големия проект за мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско и Черно море "Sea2Sea".

Обсъдени са възможности за по-нататъшно развитие на транспортния коридор, чрез изграждане на автомагистрала или скоростен път между Александруполис и Бургас, както и за удължаване на коридора от Солун до пристанище Патра, за да има възможност за връзка по море и към Италия и Испания.

Борисов в Солун: Ако стане проблем, кой ще ни помогне най-много - НАТО и ЕС

Борисов в Солун: Ако стане проблем, кой ще ни помогне най-много - НАТО и ЕС

Няма нищо, което да ни спира да продължим да развиваме търговските отношения

Борисов обсъди с представители на компании, работещи в сферата на природния газ в Гърция и възможностите за енергийна свързаност между България и Гърция - интерконекторната връзка между двете страни и терминала за втечнен газ в Александруполис.

"Българското участие в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис е стратегически важно за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки", обясни Борисов и добави, че този проект ще осигури нови количества газ за снабдяване на пазарите в региона.

Ключовият очакван източник на газ чрез този терминал е с произход от САЩ, Катар и други големи производители на втечнен природен газ като това ще доведе до допълнителни източници на природен газ за европейския газов хъб "Балкан"

ЕК одобрява средства за междусистемна газ връзка Гърция - България

ЕК одобрява средства за междусистемна газ връзка Гърция - България

Повишава сигурността на енергийните доставки и засилва конкуренцията в полза на гражданите