Министър-председателят Бойко Борисов възложи на ресорните министри да дадат публичност на проекта на решение, с който се предлага промяна в концесионния договор за експлоатация на ски-зона с център Банско.
Той препоръча освен това да бъдат поканени представители на екоорганизациите и да се отговори на всичките им въпроси, за да бъдат разсети съмненията им, че ще бъдат нарушени процедури по опазване на природата.

Като точка от дневния ред днес трябваше да се разгледа проекта за Решение на МС за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Националния парк "Пирин", община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на "Ски-зона с център гр. Банско". Докладчик по предложението е вицепремиерът Валери Симеонов.

Спазват се концесиите за минералната вода и за ски-зона Банско, уверяват от МС

Спазват се концесиите за минералната вода и за ски-зона Банско, уверяват от МС

По 15-те договора за минерална вода за 2016 г. са получени 2 444 883,79 лв. без ДДС

Според представянето, целта е концесионният договор да бъде приведен в съответствие с действащото законодателство, да се отстранят неяснотите и възможностите за противоречиви тълкувания по неговото прилагане, да се въведат ясни механизми за контрол и санкции, в това число и еднозначно определяне на обекта на концесията и на основния метод за изчисляване на концесионното плащане.

Нанков категорчно "за" втори лифт в Банско

Нанков категорчно "за" втори лифт в Банско

Нашето екозаконодателство е по-строго от европейското

Валери Симеонов припомня, че е преминато през междуведомствено съгласуване в 10-дневен срок, всички бележки са били уважени, приети. "Почти е нямало забележки", четем от стенограмата думите на Валери Симеонов.
Той посочва и допълнителното обществено обсъждане от 20 ноември, на което са присъствали осем специалисти от Министерството на околната среда и водите, директорът на Национален парк "Пирин", кметовете на Банско, Разлог, Симитли.

Заедно с тях са и широк спектър от неправителствени организации, в това число Асоциация на парковете в България, СДП "Балкани", Фондация "Биоразнообразие", WWF - мечето панда, Природата за хората и регионите, представители на Рила спорт, бивши министри на околната среда - Евдокия Манева, Нона Караджова, експерти, представители на научните среди, на Софийския университет, членове на парламента, народни представители, както и представител на концесионера "Юлен".

На всички поставени въпроси към настоящия момент е отговорено, има ангажимент в рамките на четири дни да бъдат предоставени писмени отговори - направено е на 24 ноември, тоест, четири дни по-късно.

В Банско отново протестират за втори лифт

В Банско отново протестират за втори лифт

Природозащитниците - "против", общинарите - "за"

Валери Симеонов и тук посочва, че 90% от въпросите не са имали нищо общо с екологията, а с цените на недвижимите имоти, със заетостта на работна ръка, въпроси към концесионера, към община Банско и др.

Имало е въпроси за евентуална нелоялна търговска практика спрямо паркингите, които не са собственост на концесионера и транспортните средства, които не са собственост. Оказа се, че там няма никакви притеснения, изключително лоялна търговска практика е установена там. С други думи, обобщавам, на всички въпроси беше отговорено подробно и детайлно.

"Документите, които вие ги виждате във вашите треперещи от вълнение ръце, бяха предоставени на работната група. Бяха предоставени всички документи, включително проектът за решение, който не е с нищо по-различен от този, който беше подготвен 2013 г. Така че, всички заинтересовани страни бяха подробно информирани и на всички въпроси беше отговорено", заявява Валери Симеонов на правителственото заседание.

Той се обръща към министрите и с призива: "С други думи, сега е съдбоносният миг, в който вие ще поемете честта да отворите вратите на зимния туризъм в България. Така че, разчитам на вашата подкрепа. Ако има някакви въпроси, заповядайте."

Симеонов отсече - лифтът не е казарма „строй се, преброй се”

Симеонов отсече - лифтът не е казарма „строй се, преброй се”

Всички страни искат бързо решаване на проблема с втория лифт в Банско

Изказва се и военният министър Красимир Каракачанов, който подкрепя окончателното решение и желае да се прекратят "скачанията на екоорганизациите", чийто изисквания ако се изпълняват, и една магистрала е нямало да бъде построена. "Аз мисля, че винаги ще има някой, който нещо ще каже, особено по подобни проекти, свързани с туристическа дейност. Знаете, че страстите са много бурни, без значение дали туризмът е летен или зимен."

Премиерът Борисов пита категорично, че първият му въпрос е дали има план за управление на Пирин? "И не е ли редно първо да мине планът за управление на Пирин и едва след това да решаваме за концесията? В противен случай ми се струва, че слагаме каруцата пред коня", коментира Борисов.

След като разбира от Валери Симеонов, че такъв план за управление в момента се изготвя, Борисов става още по-категоричен: "Въпросът е покрай този втори лифт, след като нямаме план за управление на Пирин и след като слагаме първо каруцата пред коня, приемайки концесията, без това да е публично на сайт за обществено обсъждане, където всеки четящ и недошъл на тази среща да може да си напише мнението или да каже съображенията си, или да сложи своите аргументи....
Защото куп недостатъци се изтъкват, и аз самият ги намирам за правилни. Хубави-лоши, неправителствените организации са приети и са основна власт, ако щете дори в Европейския съюз. И в случая дали се харесваме или не, е въпрос на избор, но не и аргумент."

След това Борисов пита кое налага, когато го няма екоминистърът Нено Димов тази точка да се разглежда и отсича: "Няма го титулярят, който да я защитава, да слиза на микрофона, да се среща с еколозите и да обяснява всичко това, което предлагате."

Валери Симеонов защитава докрай гласуването на проекта, като включително се противопоставя на министъра на туризма Ангелкова, която иска Планът за управление да бъде съгласуван и с Юнеско, под чиято егида е НП "Пирин". Борисов се интересува и от правната атакуемост на едно такова решение, без да се интересува от, както ги нарича Симеонов "разни зеление" и "прокопиевци", които вече ликуват от новината за отлагането на гласуването.

Еколозите не са казали "Да" за втори лифт на Банско

Еколозите не са казали "Да" за втори лифт на Банско

В проекта е нямало конкретика

"Тогава вече, с този аргумент ще го вкараме другата седмица или когато всички проблемни детайли са изчистени между двете страни. Това е най-важното нещо. Не искам съмнения и обвинения за подаръци! Четири години! Министърът на екологията имаше време да направи това и точно него да го няма, да си го защитава, не ми се вижда нормално", казва още премиерът Борисов.

"И на Съвета на коалицията, и във всичките наши разговори сме единодушни за втори кабинков лифт и спорът не е дали да има втори кабинков лифт или да няма втори кабинков лифт.
Единодушни сме, че ски туризмът, въобще туризмът по нашите планини трябва да се развива и да му се дадат такива условия, каквито има и в Австрия, и в Швейцария, и в много по-развити в това отношение от нас страни.

Еколози искат оставката на министър Нено Димов

Еколози искат оставката на министър Нено Димов

Осъдени сме заради 6 проекта - голф игрище и 5 ветрогенератори

Първото, върху което имам претенция е, че, министърът го няма, а той е основният, който трябва да защити този проект. Второ, нямаме план за управление на "Пирин", който да гарантира, че не може нищо по тази тема да се направи в ущърб на природата и според мен това е по-важното. Разсъждавайки само върху концесията, в случая, която, като я няма на сайт, публично, се създават предпоставки за съмнения. Именно това са ми трите претенции. И те по никакъв начин няма да попречат, ако всичко е наред", посочи министър-председателят.

В рамките на деня от МОСВ съобщиха, че са публикували проект на Решение на МС за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин". Текстът може да бъде открит в подрубриката "Актуално".