Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България е от изключително значение за страната ни и за региона на Югоизточна Европа.

Това пише в профила на премиера Бойко Борисов във Фейсбук над видео, което рекламира трасето на газопровода. 

https://www.facebook.com/boyko.borissov.7/posts/2759391447622241

"Като част от развитието на Южния газов коридор, чрез IGB България и съседните ѝ страни ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и от съществуващи или бъдещи терминали за втечнен природен газ. Интерконекторът ще осигури възможност за свързване с други планирани газови проекти като терминала за втечнен газ при Александруполис, както и втечнен газ от Израел, Египет и други", гласи постът в социалната медия.

Малко по-късно от компанията-изпълнител съобщиха, че над 70 км от тръбите, предназначени за изграждането на газовия интерконектор Гърция-България вече са доставени на територията на двете държави. Подготвените за заваряване тръби по трасето на българска територия вече са 7 км. От началото на месец май дейностите по заваряване на тръбите също напредват. Около 50 км полоса е разчистена, като 35 км са на територията на България, а останалите - на територията на Гърция.

Премиерът Бойко Борисов посети един от строителните обекти в близост до село Могила, Хасково заедно с министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Проектът IGB предвижда изграждането на междусистемна газова връзка, която да свързва газопреносните мрежи на Гърция и България. Общата дължина на газопровода е 182,6 км, като капацитетът му за пренос на газ е 3 млрд. кубични метра годишно с опция да достигне до 5 млрд. кубични метра.

Трасето на газопровода е разделено на 7 основни лота, като най-късият е с дължина 9,55 км, а най-дългият - 71,90 км. 106 км от трасето на българска територия ще бъдат изградени посредством автоматично заваряване, а останалата част от 45 км - чрез ръчно заваряване.

Близо 50% от необходимите количества тръби за реализацията на проекта вече са произведени от гръцката компания Corinth Pipeworks, която отговаря за производството и доставката на тръбите.

Всички чуждестранни работници, които влизат на територията на България с цел работа по проекта IGB, се подлагат на задължителна 14-дневна карантина.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%).

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32"" - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

Припомняме, газопроводът "Турски поток" преминава по дъното на Черно море до европейската част на Турция и по-нататък до границата с Гърция. Едната тръба ще доставя газ за Турция, а втората - доставки в страните от Южна и Югоизточна Европа. Очакванията са работата по проекта "Турски поток" в България и Сърбия да приключи до края на 2020 година.

Според бившия зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов с построяването на газопровода "Турски поток" България може да се окаже само транзитна страна и да не получи диверсификация на енергийните доставки.

На 4 декември 2019 г. Путин заяви, че България забавя изпълнението на продължението на газопровода "Турски поток" на своя територия.

Малко по-късно, на 25 февруари 2020 г., стана ясно, че руска компания ще строи българската част от газопровода "Турски поток". Регистрираната в Белград руска компания IDC (Infrastructure Development and Construction) ще бъде подизпълнител на българския участък от газопровода "Турски поток". Компанията беше главен изпълнител за изграждането на газопровода "Турски поток" през Сърбия.

Разрешението за изграждане на газопровода от България до Сърбия е дадено от саудитския консорциум "Аркад" (Arkad).

"Булгартрансгаз" е подписал договор за 1,1 милиарда евро с "Аркад", който е със седалище в Саудитска Арабия.

Преди това ВАС не разреши на "Булгартрансгаз" да сключи договор за "Турски поток".