Левицата захапа управляващите за отлагането на тол системата. Тон зададе Драгомир Стойнев.

Управляващите са неспособни да правят голямата реформа с тол системата, смята той. Тол системата се превърна в една панацея и всички очаквахме, че от 16 август тя ще заработи, поясни червеният депутат.

Стойнев припомни очакванията и обещанията от системата в хазната да влязат милиарди и да започнат качествени ремонти.

Побързахме да наемем 600 човека, които работят в тази система, на близки и познати се осигури работа и в същото време хората са в очакване, че особено септември - октомври ще започнат ремонти, продължи социалистът.

Той недоумява защо се отлага въвеждането на тол системата. Явно не сте в състояние да изпълните своите ангажименти и отлагате за след 6 месеца, подчерта той и предположи, че след шест месеца системата пак няма да е въведена.

Вие де факто ще излъжете българските избиратели, категоричен бе социалистът.

Превозвачите нямали против седмичните винетки

Превозвачите нямали против седмичните винетки

Аврамова се похвали с добър диалог с бранша

Георги Свиленски също изрази недоволство, че в зала го няма заместник-регионалният министър Николай Нанков, който отговаря за тол системата. Вие се провалихте с тол системата, критикува той герберите. Някой не си е свършил работата, допълни още социалистът.

Не сте способни да предлагате устойчиво законодателство, изтъкна и червеният депутат Христо Проданов.

Вие за ли сте тол системата да бъде въведена или не, попита герберът Александър Ненков.

Предлагат 12-14 ст./км за камиони над 12 т по тол системата

Предлагат 12-14 ст./км за камиони над 12 т по тол системата

Подземни кантари в обхвата на тол системата ще изчисляват в реално време теглото

С предложения законопроект се въвеждат няколко изменения и допълнения в Закона за пътищата, касаещи предстоящото въвеждане страната на смесената система за таксуване на пътните превозни средства, преминаващи по платената пътна мрежа - на база време и на база изминато разстояние. Внася се пояснение относно техническият начин, по който електронната система за тол такси ще изчислява изминатото разстояние. Посочено е, че това ще се извършва чрез определяне на тол сегментите, в които даденото пътно превозно средство е навлязло, като е дадена и дефиниция на понятието "тол сегмент".

Депутатите гласуваха окончателно отлагането на тол системата.

В тази връзка се предлага и изменение на легалната дефиниция за "декларирани тол данни", в която е уточнено съдържанието на тези данни, които Електронната система за тол такси ще обработва.

На следващо място, предложени са изменения в посока на промяната на концепцията за функциите, които доставчиците на декларирани данни ще осъществяват в рамките на Електронната система за тол такси. Първоначално бе предвидено, че тези доставчици, чрез осигуряваните от тях устройства за спътниково позициониране, ще предоставят на Агенция "Пътна инфраструктура" данни за географското позициониране на своите клиенти - ползватели на платената пътна мрежа, които данни се очакваше да бъдат обработвани от Агенцията и допълвани със съдържание, до получаване на декларирани тол данни, които Електронната система за тол такси обработва, и на база на тях изчислява дължимите такси.

Част от пътищата в обхвата на ТОЛ системата ще бъдат без такса, успокоява Аврамова

Част от пътищата в обхвата на ТОЛ системата ще бъдат без такса, успокоява Аврамова

Участъците не са в добро състояние

С настоящия законопроект се предлага тези доставчици на декларирани данни да предоставят получаваните от тях данни за географското позициониране на своите клиенти на доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национални доставчици и ЕУЕСТ доставчици, които да ги обработват и допълват до получаването на декларирани тол данни, използвайки техническите си системи, които позволяват това.

По този начин, Агенция "Пътна инфраструктура" ще може да се съсредоточи в опериране на Електронната система, събиране на пътни такси и контролиране на процесите и участниците в тях, като същевременно описаната по-горе търговска дейност ще бъде извършвана от доставчиците на услуги за електронно събиране на пътни такси, които ще си взаимодействат директно с доставчиците на декларирани данни и ще предоставят окончателни данни за тол таксуването на Агенция "Пътна инфраструктура".

По същите причини в законопроекта се предлага и премахване на задължението на Агенция "Пътна инфраструктура" да организира разпространението на бордови устройства и директното отчитане на ползвателите на платената пътна мрежа, като тези дейности ще бъдат изцяло прехвърлени върху търговците, които в различните си качества осъществяват дейности по предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси. Съответно, предложени са промени и в компетентността на Агенцията, отразяващи предложената концепция за промени в търговското опериране на тол системата.

КРИБ иска отлагане на тол системата до 2020 г.

КРИБ иска отлагане на тол системата до 2020 г.

Обезпокоени са, че системата не е свързана с НАП и Агенция "Митници"

Предлага се изричен ред за възстановяване на надвнесени или недължимо внесени пътни такси, който да изключи приложението на разпоредбите, свързани с възстановяване и прихващане по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предлага се възстановяването да се извършва по реда на Закона за държавните такси, който ред е значително по-бърз и ефективен от този по ДОПК.

Съществени изменения се предлагат и в преходните и заключителните разпоредби, касаещи тол таксуването и междинният период до въвеждането му. С оглед осигуряване на възможността за техническо изпитване на тол системата, с предложените изменения се предлага действието на реалното таксуване с тол такса да бъде отложено до постигане на сигурност, че Електронната система за тол такси е в пълна готовност и всички тестове са преминати успешно в реални експлоатационни условия. В тази връзка се предвижда да се отложи таксуването с тол такса до вземане на решение на Министерски съвет, с което да се потвърди готовността за техническо опериране, като се постави максимален срок, след изтичане на който, независимо дали е взето такова решение, да се осигури въвеждането на смесената система. Предлага се този срок да бъде 1 март 2020 г. За целите на осигуряване на публичност, предлага се решението на Министерски съвет да се публикува в "Държавен вестник" на Република България, като от деня, следващ деня на публикуване на това решение или съответно - от 1 март 2020г., да се стартира тол таксуването на пътните превозни средства с обща допустима техническа маса над 3.5 тона.

От тол управлението очакват 500 млн. лева приходи още през 2020 г.

От тол управлението очакват 500 млн. лева приходи още през 2020 г.

Превозвачите искат отлагане на влизането в сила на тол системата

До датата на обнародване на решението на Министерски съвет, съответно до 29 февруари 2020 г., пътните превозни средства с обща допустима техническа маса над 3.5 тона ще заплащат винетна такса, съответно с валидност за месец, седмица или ден, като за така заплатените винетни такси, ще се издават електронни винетки със съответната заявена от собственика или ползвателя валидност.

За целите на осигуряване на правна сигурност, заплатените винетни такси от пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 3.5 тона ще запазват първоначално заявената валидност, независимо дали същата изтича след деня на обнародване на решението на Министерски съвет, съответно - след 1 март 2020 г.

С приходите от тол системата рехабилитират три пъти повече пътища

С приходите от тол системата рехабилитират три пъти повече пътища

Това заяви в Разград заместник-министър Николай Нанков

От 1 януари трябваше да тръгне системата за продажба на електронни винетки за тази година под шапката на новосъздаденото преди шест месеца ТОЛ управление.

Още в първия работен ден обаче се оказа, че в цялата страна няма никаква готовност за продажба на е-стикери. Системата не работеше, а на граничните пунктове дори нямаше монтирани терминали.

По тази причина премиерът Борисов даде срок до 15 дни всички проблеми да бъдат решени, въпреки че още на 3 януари беше обяснено, че терминали на всички гранични пунктове ще има едва в края на месеца.

БСП критикуват абсурдно високите тол такси

БСП критикуват абсурдно високите тол такси

Управляващите скрито са отворили офертите за концесията на летище "София"