Адвокатските дружества „УАЙТ енд КЕЙС“ и „АРНОЛД енд ПОРТЪР“ ще бъдат наети от българското правителство, за да предоставят съвети в процеса на преуреждането на отношенията с „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“ ЕООД и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД.

Става въпрос за корекции по сключените договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия.

Решение за разговори и ангажиране на чуждите адвокатски дружества днес бе взето на редовно заседание на Министерски съвет, като задачата за това е възложена на министъра на финансите Владислав Горанов.

Основание за решението са сключените през декември 2013 г. рамкови договори за процесуално представителство и правни съвети в международни арбитражни дела между Министерството на финансите и двете адвокатски дружества.

Според МС е необходима своевременна, ефективна и професионална защита на държавните интереси при процесуално представителство в бъдещи международни арбитражни и съдебни дела, както и свързаните с тях съдебни производства.

Защитата на държавата изисква да се изчисли размерът на държавната помощ, която е била предоставена на производителите на електрическа енергия чрез сключените договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия. Също така следва да се изчислят невъзвръщаемите разходи, които производителите на енергия със сключени договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия биха имали в резултат на прекратяването им, както и да се преуредят отношенията с онези от тях, с които има сключени такива договори, и да се предвиди механизъм или схема, по която това да стане.