"Демократична България" настоява правителството да отчете важността на образованието и културата в сложната ситуация с коронавируса.

От партията апелират да се изработи план за ускорена дигитализация на двата сектора.

В областта на образованието това означава изграждане на постоянен капацитет за провеждане на пълноценно електронно и дистанционно обучение, а също и на онлайн социализиращи извънкласни и извънучебни дейности..

От ДБ предлагат да се изгради единна информационна и комуникационна среда. Тя трябва да свързва виртуална платформа за обучение и административна информационна система.

От партията посочват, че трябва да се потърси решение на проблема с неефективното участие в електронните и дистанционните форми на някои ученици в задължителния предучилищен и училищен етап на обучение. Следва да се направи необходимото за установяване на причините и да се предприемат действия за преодоляване на повишения риск от социално изключване и ранно отпадане от образователната система, заявяват от ДБ.

В областта на културата според "Демократична България" е необходимо да се разработи нова информационна политика, която да събира данни и да създава картина на състоянието на културното поле в състояние на пандемия.

За целта от партията настояват да се изчисли приносът на българските културни индустрии към БВП, което ще даде представа какво внася българската култура в българския бюджет.

Близо 2000 учители останаха офлайн

Близо 2000 учители останаха офлайн

Нещата се случват в движение, призна Красимир Вълчев

За целта е необходимо да се развие дигиталният капацитет на българската култура чрез следните мерки:

- Осигуряване на достъп до налични качествени платформи и дигитални канали: държавни инвестиции в дигиталната инфраструктура на културата.

- Създаване на специфични интелигентни програмни продукти, разработени да обслужват специфичните нужди на различни сфери на културата, осигуряващи възможност за културна работа в дистанционен режим.

- Дигитално реализиране и дигитално разпространение на културни продукти (онлайн реклами, продажби и разпространяване на билети за онлайн представления и събития).

- Създаване на стандарти за техническо качество на онлайн културни продукти.

- Дигитализиране на културното наследство. Разработване на виртуални турове в българските музеи и галерии. Осъвременяване на електронните каталози на българските библиотеки, развитие на дигитален библиотечен достъп. Политика на дигитална достъпност към училища, колежи и университети.

- Разработване на онлайн програми в помощ на образованието по български език, история и културна история и в помощ на развитието на образователни компетентности.

- Използване на пълния капацитет на традиционните електронни медии, радио и телевизия, нови културни програми.

- Развитие на дигиталния капацитет на местни културни организации, децентрализация чрез дигитален достъп и разпространение.

Онлайн обучението на учениците - вече с оценки

Онлайн обучението на учениците - вече с оценки

Пишат оценки на "офлайн" учениците едва когато се върнат в училище