Парламентът разгледа на второ четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания.

Промените са внесени от Парламентарната група на ГЕРБ и "Обединени патриоти" и са обвързани с решението на Върховния административен съд, който отмени разпоредбите от Правилника за прилагане на закона.
Според съда обвързването на размера на месечната добавка за социална интеграция с гарантирания минимален доход е незаконосъобразно, тъй като водещият критерий според Закона за интеграция на хората с уреждания за определянето на размера са единствено индивидуалните потребности на хората с увреждания.

Промените целят да се преуредят отменените разпоредби от правилника в закона, за да се синхронизира нормативната уредба и да се предотврати спирането на интеграционните добавки на хората с увреждания.

Депутатите гарантираха интеграционните добавки
Обновена

Депутатите гарантираха интеграционните добавки

Запазват се месечната добавка за транспорт - 15% и 20% за комуникации