Депутатите приеха проект на решение за одобряване на Споразумение между министър-председателя, представители на Министерски съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор Енергетика, сключено на 03.10.2023 г. Вносители са Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Народните представители гласуваха със 133 гласа "за", 66 гласа "против" и без въздържали се. В подкрепа на проекта гласуваха ГЕРБ/СДС, ПП/ДБ и ДПС, а против - БСП, ИТН и Възраждане.

С проекта на решение се предвижда държавата да не се намесва административно за затварянето на въглищните електроцентрали и ще остави съдбата им на пазара, но в същото време ще осигури финансиране за поддръжка на част от тях като базови мощности, но механизмът, парите и времето за прилагане още не са разработени.

От документа става ясно още, че е отпаднало искането за отлагане на либерализацията на цените на тока за бита, която трябва да стане от януари 2026 г. На негово място обаче е влязло задължение държавата до март 2024 г. да проучи възможностите за улавяне на въглеродните емисии, изхвърляни от ТЕЦ "Марица Изток 2". Седмата точка е за продължаване на преговорите по постигнатото на 19 септември - при предишните миньорски протести, споразумение за разбирателство за въглищния преход в регионите Стара Загора, Кюстендил и Перник.

Енергийна комисия одобри споразумението с мините

Енергийна комисия одобри споразумението с мините

Разбираема ли е първа точка от разписаното споразумение за миньорите и депутатите?

Народното събрание, в ролята на законодателен орган възлага на Министерски съвет да:

Продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и стартиране на процедура за поддържане необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа (без силова електроника), чрез законосъобразни решения, които да гарантират работата на съвременни електропроизводствени мощности, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход.

Министерски съвет да изпълни решенията на Народното събрание чрез преговори с представителите на Европейската комисия с участието на по един представител на национално представените синдикати сектор Енергетика относно недопускане в дългосрочен план прекратяване функционирането или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоцентрали от групата на БЕХ. Министерски съвет се ангажира да не ограничава дейността и базовите мощности на останалите оператори на горивни инсталации, ако същите работят изцяло на пазарен принцип в съответствие с европейското и национално законодателство.

Денков и Радев искат да се чете с разбиране срещу виковете "Оставка"

Денков и Радев искат да се чете с разбиране срещу виковете "Оставка"

Разговорът за споразумението на изпълнителната власт с миньорите, касаещо въглищните централи, е политизиран

Изработване на проект на енергийна стратегия на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. с участие на социалните партньори паралелно с процеса на актуализация на Интегрирания план енергетика и климат, тъй като е необходимо да има съответствие между тези два стратегически документа. Това е друго решение, залегнало в гласуваното от депутатите, които изискват и прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и вклочване на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти.

Създава се и комитет за наблюдение с участие на представители на социалните партньори, в това число и регионалните структури от централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти.

Записано е и отпадане от Териториалните планове на предприятие за конверсия на въглищните региони. Предвижда се държавата да проучи и възможността за улавяне, преработка и съхранение на въглеродни емисии за ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД.

Социалните партньори се съгласиха да продължат преговорите по проекта за споразумение от 19.09.2023 г.

Един слон в енергетиката заклати лодката на „некоалицията“
Обновена

Един слон в енергетиката заклати лодката на „некоалицията“

Борисов и Пеевски нарочиха енергийния министър Румен Радев заради "Да не се правим, че няма слон в стаята"