Депутатите въведоха норма за качество на въглищата и брикетите, които се ползват за битово отопление.

Това стана с гласуване на закона за чистотата на атмосферния въздух.

"Законът беше част от мерките, свързани с усилията за подобряване качеството на атмосферния въздух", обясни Ивелина Василева.

ДАМТН ще трябва да разработи правилата и нормите, да контролира разпространението им на пазара и да следи за това да се спазват изискванията.

"У нас те са свързани с по-ниско съдържание на сяра и пепел във въглищата за битото отопление", изтъкна депутатката от ГЕРБ.

Според нея законът по-ясно дефинира отговорностите на институциите. Въвежда се определена отговорност на кметовете.

"Ако те имат действие или бездействие, което води до влошаване на показателите и повишаване на замърсителите, тогава ще бъде налагана санкция от 5 до 10 000 лева", подчерта Ивелина Василева.

Земеделското ведомство ще изготви наредба с методите на организация и контрол върху дейностите, свързани с дървесината, която се използва за битово отопление. Мерките целят използването на по-сухи дърва за огрев.

"Когато те са с по-ниско съдържание на влага, замърсяванията са по-ниски", смята депутатката.

Според Манол Генов се бяга от отговорност да се дефинират дървата като твърдо гориво и в последствие да се контролират.

По думите му над 50% от фините прахови частици се дължат именно на дървата.

"Мисля, че догодина ще се наложи отново да правим ремонт на този закон", предполага той.