От Еврокомисията предлагат "почти значително увеличаване" на текущото финансиране за сигурността — от 3,5 милиарда евро на 4,8 милиарда евро, съобщиха от ЕК.

Сегашното предложение на ЕК е да удвои финансирането във всички области — до 10,4 млрд. евро за миграцията, 9,3 милиарда евро за управлението на границите, 2,5 млрд. евро за вътрешната сигурност и 1,2 млрд. за безопасното извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки, или общо над 23 милиарда евро.

Освен това подкрепата за агенциите на ЕС в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията ще бъде увеличена от 4,2 милиарда евро на 14 милиарда евро.

Отбраната ще е приоритет, заяви шефът на Европейската сметна палата

Отбраната ще е приоритет, заяви шефът на Европейската сметна палата

Клаус-Хайнер Лене се съгласи с Румен Радев, че европроектите трябва да са ефективни

Целта е фондовете на ЕС да спомогнат за изграждането на Съюз, който е устойчив на бъдещите предизвикателства в областта на сигурността и е по-добре подготвен за реакция при извънредни ситуации.

От ЕК предлагат да удвоят финансирането на фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС). Това е ключовият финансов инструмент за подкрепа на усилията на държавите членки в областта на сигурността, от 1 милиард евро на 2,5 милиарда евро. Новият фонд има нови цели.

ЕС налива пари в мостове и пътища за ускоряване на военното разгръщане

ЕС налива пари в мостове и пътища за ускоряване на военното разгръщане

ЕС се готви за война

Първата е - увеличаване обмена на информация между правоприлагащите органи в ЕС. Втората цел е засилване на съвместните трансгранични операции и третата - укрепване на способността за борба с престъпността, за предотвратяване на престъпления и за справяне с радикализацията.

Таяни: За да има ЕС единна външна политика, е нужна обща отбрана

Таяни: За да има ЕС единна външна политика, е нужна обща отбрана

Общността се нуждае от единна армия…

Предвижданията на ЕК са така да има по-гъвкав и ефективен начин за осъществяване на приоритетните области на сигурността: борбата с тероризма и радикализацията; тежката и организираната престъпност, киберпрестъпленията, както и защитата на жертвите на престъпления.

Очаква се с увеличения бюджет да има по-голяма гъвкавост и по-добро реагиране при извънредни ситуации. 1,5 млрд. евро от фонда ще бъдат разпределени между държавите членки, което ще им даде възможност да изградят дългосрочна устойчивост в областта на сигурността.

Военните министри на ЕС поеха ангажименти за обща отбрана, но без решения
Обновена

Военните министри на ЕС поеха ангажименти за обща отбрана, но без решения

На срещата на върха в София няма да се говори за разширяване на ЕС

Оставащата сума от 1 милиард евро ще бъдe заделенa като резерв за непредвидени предизвикателства в областта на сигурността. Това ще позволи бърза реакция при извънредни ситуации и насочване на пари към държавите членки, които се нуждаят най-много от тях, се казва в документа, публикуван на страницата на ЕК.

Освен този фонд отделно ще бъдат разпределени почти 1,1 милиарда евро за укрепване на агенциите на ЕС в областта на сигурността. Те са Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН), информират от ЕК.

Част от парите са предназначени за извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. С 2,5 милиарда евро от подсиления фонд "Вътрешна сигурност" (ФВС) ще допълнят почти 1,2 млрд. евро за по-безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки и тази в размер на 1,1 милиарда евро за укрепване на агенциите на ЕС в областта на сигурността.

Програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения (ППИЕЯС) целят да подпомагат държавите членки в процеса на приключване на дейностите и закриване на ядрени инсталации през последния етап от жизнения им цикъл, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност.

За периода 2021—2027 г. Съюзът ще финансира извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения: в размер на 118 милиона евро в България и Словакия и на 552 милиона евро в Литва.

Други 348 милиона евро ще бъдат отпуснати за извеждане от експлоатация и управление на радиоактивните отпадъци от съоръженията за ядрени научни изследвания на Европейската комисия. Със 160 милиона евро ще бъдат подпомогнати дейности, свързани с общата ядрена безопасност и ядрените гаранции.

От ЕК предлагат да се укрепи Механизмът за гражданска защита на ЕС чрез нейната система rescEU (Европейска система за борба с природните бедствия - б.р.) с 1,4 милиарда евро — това е в допълнение към сумата от 4,8 милиарда евро за бъдещото финасиране в областта на сигурността.

От ЕК искат бързо да имат споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения.

Те мотивират желанието си за срочно обсъждане с това че 5 000 специалисти на първа линия, в това число учители, хора, работещи с младежи, полицейски служители и служители в затворите няма да могат да обменят своя опит в сферата на предотвратяването на радикализацията.

Звеното на ЕС за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет към Европол (IRU) няма да може да сигнализира за над 40 000 онлайн материала с екстремистко съдържание, предназначени за интернет платформи. Държавите членки няма да могат да обменят важна информация за сигурността, включително чрез Шенгенската информационна система (ШИС), която през 2017 г. бе консултирана 5 милиарда пъти.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет, ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2020 г.) и новия дългосрочен бюджет и ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза на всички.

ЕК признава, че мащабната криза с мигрантите изненада Европа. ЕС използва всички възможности за гъвкавост в рамките на съществуващия бюджет с цел мобилизиране на допълнителни средства.

От първоначално разпределените средства за периода 2014—2020 г. в размер на 6,9 милиарда евро за фондовете ФУМИ и ФВС (граници и полиция), други 3,9 млрд. евро бяха мобилизирани, за да се достигне общ размер от 10,8 милиарда евро за миграцията, управлението на границите и вътрешната сигурност.

Според първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс чувството на безопасност у дома или когато сте на улицата е едно от най-основните права на човека.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос смята, че не бива да се щадят пари и усилия в защита на сигурността "Ето защо увеличаваме бюджета за сигурност за следващите години с една трета, достигайки 4,8 милиарда евро. Помагаме на държавите членки да бъдат по-добре подготвени за бъдещите предизвикателства в областта на сигурността и непредвидени извънредни ситуации", заяви Аврамопулос.

За комисаря, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг, е необходимо да се изградят солидни механизми, които допълват усилията на държавите-членки като свързващ елемент както в рамките на ЕС, така и отвъд външните му граници.