Съвместният изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия публикува днес два нови референтни материала, които бяха разработени като инструмент за контрол на качеството на тестовете за антитела срещу COVID-19, съобщиха от Еврокомисията.

"Правилното функциониране на тестовете за антитела е особено важно в епидемиологичните проучвания, за да се опише разпространението на инфекцията и при изследванията на имунитета срещу COVID-19.

Разработеният от СИЦ референтен материал е още един елемент от пъзела, който може да подкрепи тези усилия", заяви българският комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

Референтните материали помагат на лабораториите да проверяват дали използваните тестове за антитела функционират правилно. Ако лабораториите могат да измерят антителата срещу COVID-19, налични в референтния материал, те могат също да измерят и антителата, образувани срещу вируса в човешката кръв.

Референтните материали също са първа стъпка за гарантирането, че резултатите, получени при различни видове тестове, са сравними. Те могат и да подпомогнат изследванията върху имунитета срещу вируса и за наблюдението на ефективността на експериментални ваксини.

От ЕК предприеха действия срещу коронавируса като приеха споразумение за освобождаване от ДДС върху ваксини и комплекти за тестване.

От Комисията обясняват, че с новите правила, приети единодушно от всички държави членки на 28 октомври (като част от Съобщението относно допълнителни мерки във връзка с COVID-19), се цели да се осигури подобрен достъп на по-ниски цени до средствата за предотвратяване, откриване и лечение на коронавирус.

Мерките ще позволят на държавите от ЕС да въведат временно освобождаване от ДДС за ваксини и комплекти за тестване, продавани на болници, лекари и физически лица, както и за тясно свързани с тях услуги. Понастоящем държавите членки могат да прилагат намалена, но не и нулева ставка на ДДС върху продажбите на ваксини, а за комплектите за тестване не е възможно дори облагането с намалена ставка. Съгласно изменената директива държавите членки ще могат при желание да прилагат намалена или нулева ставка за ваксини и комплекти за тестване.

Пандемията от коронавирус създаде необходимост от извънредна реакция от страна на властите във всички области на политиките. Понастоящем Комисията активизира работата си по подготовката за въвеждането на нови ваксини в ЕС, по-специално след неотдавнашните безпрецедентни изявления от страна на световни фармацевтични предприятия.

Комисарите уверяват, че данъчната и митническа политика на ЕС ще продължи да играе съществена роля за осигуряването на достъп до тези жизненоважни медицински консумативи. Тя ще гарантира безопасността на стоките, които достигат до вътрешния пазар.