Министърът на икономиката е определен за национален координатор от българска страна на Инициативата "Три Морета", съобщиха от Министерския съвет.

Това стана с промяна на Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на национален координатор от българска страна на Инициативата "Три Морета". Съгласно промяната за национален координатор е определен министърът на икономиката. В момента служебен министър на икономиката е Кирил Петков.

Създаваме мрежа от агенции в областта на иновациите за инициативата "Три морета"

Създаваме мрежа от агенции в областта на иновациите за инициативата "Три морета"

Президентът обсъди идеята с председателя на Държавната агенция за научни изследвания и иновации

Инициативата "Три морета" обединява дванадесет държави членки на Европейския съюз: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Целта е чрез съвместни проекти между държавите да се насърчи сътрудничеството за инфраструктурна, дигитална и енергийна свързаност за постигане на устойчивост, икономически растеж и ускорено социално и икономическо сближаване. 

Румен Радев кани Гърция за гост на "Три морета"

Румен Радев кани Гърция за гост на "Три морета"

Засилва се инвестиционният фонд към "Три морета"