От Института по пътна безопасност (ИПБ) напомнят на премиера Бойко Борисов, че дейността на Държавна агенция "Безопасност на движение по пътищата" не трябва да бъде само "на хартия", а трябва да доведе до управленски решения, за да се намали риска от катастрофи.

Неглижирането на този проблем превръща целият Министерски съвет във виновник за хаоса, агресията и смъртността по пътищата на България, пишат от ИПБ по повод провалата при прилагане на международни стандарти за пътната безопасност в България.

Относно ангажимента на държавата за безопасността по пътищата, от ИПБ са категорични, че те започват от най-високите нива на управление, в случая от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДА "БДП").

Тази агенция беше създадена и в резултат от неуморните действия от страна на Института по пътна безопасност, но 18 месеца след създаването на ДА "БДП", неините действия не въплъщават идеите, оповестени "Мисията и принципите" на Агенцията.

Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" не успя да покаже управленски капацитет, въпреки приетото Решение № 16 от 17 януари 2019 година на МС, в което се казва:

"За намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания от пътнотранспортни произшествия по време на работа: а) възлага на министрите и на ръководителите на институциите и организациите, издаващи разрешителни и/или лицензи за извършване на дейност по транспортиране на товари и пътници, в срок до 1 януари 2020 г. да подготвят необходимите нормативни промени за въвеждане на изискване за внедряване на стандарт БДС ISO 39001:2014 "Системи за управление на безопасността на движението по пътищата" като условие за упражняване на дейността.

От Института твърдят, че до сега стандартът остава пожелателен. Според тях не са изпълнени и основни ангажименти, поети при създаването на Държавната агенция "БДП":

- няма изградена информационна система за отчитане на риска от ПТП.

- няма извършена оценка на риска на цялата транспортна система.

- няма нов Закон за движение по пътищата.

- няма изградени стандарти за мониторинг на дейността на всички институции, отговорни за БДП.

От Института припомнят, че в края на миналата седмица МС прие Национална Стратегия за безопасността на движението по пътищата 2021-2030. "За пореден път съдържанието на тази стратегия е пълно с думи от рода /подобряване, оптимизиране, усъвършенстване, интегриране, повишаване.../, но липсва конкретика и политическа ангажираност за промяна на модела за управление на БДП", пишат от Института.

В предложения план за действие към Стратегията липсват та на конкретни срокове /при 90% от сроковете е написано, че срокът е постоянен/, отговорността отново е размита между множество институции и за пореден път планът за действие не е обезпечен финансово, което е гаранция за неговия пожелателен ефект.

Проблем е и контрола при спазването на правилата за движение по пътищата. Непрекъснато се говори за увеличаване на санкциите, но и това не дава резултат, пишат от Института.

Натоварените пътища и улици са свързани с различни проблеми и изисквания за безопасност. Високи нива на безопасност може да бъдат достигнати само чрез добро съчетание между функцията на пътя, ограниченията за безопасна скорост и спазването им. В тази верига нещата са прекъснати още в зародиш.

И годността на обучението на водачите от години е въпрос на дискусия, допълват от Института за пътна безопасност.