Правителството пое ангажимент да осигури допълнителни финансови средства за съфинансиране на проект "Развитие на жп възел София, жп участък София-Волуяк".

Средставата са в размер до 126 612 169 лева. Европейското съфинансиране на проекта е по линия на Механизма за свързване на Европа, сектор "Транспорт".

Възел София е един от двата железопътни възела, разположени на основната TEN-T мрежа, и едновременно с това на коридор "Ориент/Източно-Средиземноморие". В него се срещат двете основни железопътни направления в България: Север-Юг от Румъния към Гърция и Изток-Запад от Турция към Сърбия и Европейския съюз.

Модернизацията в участъка от Централна гара София до Волуяк ще осигури връзка с метрополитена на новопостроена гара Обеля на гражданите на столицата и близките населени места. Освен това ще се намали трафика в София и времепътуването за товарните и пътнически влакове по направлението от турската граница в посока към границата със Сърбия.

Пряко облагодетелствани от реализацията на проекта ще бъдат над един милион граждани. Ще се подобри стандартът им на живот чрез намаляване на шума от преминаващите влакове, ефективни връзки с градския транспорт и намаляване на времето за пътуване от и до работните им места.

Правителството пое ангажимент и за осигуряване на допълнителни финансови средства от държавния бюджет в размер до 41 498 000 лв. за изпълнението на проект "Развитие на железопътен възел Пловдив".

С реализацията на проекта значително ще се намалят задръстванията при автомобилния трафик и вредното въздействие върху околната среда в Пловдив и региона.

Ще се създаде възможност за повишаване на скоростите за пътуване с железопътен транспорт по основното направление на Коридор "Ориент/Източно-Средиземноморие" от Европа през Сърбия към Турция и Черноморието. Железопътен възел Пловдив е сред най-важните железопътни връзки в България, с голямо регионално-икономическо и стратегическо значение.