Парламентарната комисия за борба с контрабандата нищи на второ четене Закона за горивата. Проектът предизвика сериозен смут сред земеделци и малки бензиностанции.

За да няма фалити и поскъпване на горива, от бранша се обявиха срещу предложението за премахване на дистрибуторите, изискването за 20 хил. лв. уставен капитал за дребните търговци и банковата гаранция от 500 хил. лв., за да получат лиценз.

Търговци на горива протестират втори ден срещу промените в закона

Търговци на горива протестират втори ден срещу промените в закона

"Ревизоро вън от парламента", "Бойко, спри монопола!"

Законопроектът предвижда търговците на горива да блокират сериозни суми под формата на банкови гаранции, както и да имат определен капитал, за да продължат да работят.

Според протестиращите това ще доведе до масови фалити. Емил Димитров акцентира върху необходимостта от нормативна уредба, която да регламентира дейността, свързана с производството и търговията с петролни и газови продукти в България.

Проектозаконът има за свои основни цели да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности, както и да осигури лоялна конкуренция на пазара на горива в страната.

Браншова асоциация защитава промените в Закона за горивата

Браншова асоциация защитава промените в Закона за горивата

Деленето на "големи", "малки" и "средни" е неуместно, смятат от БПГА

Министерството на финансите и приходните агенции - НАП и Агенция "Митници" към момента не могат да решат проблема с контрабандата на горива и нелоялната конкуренция, защото работят с общо законодателство - Закон за акцизите и данъчните складове и Закон за данък върху добавената стойност, както и нормативните актове по прилагането им, което регулира множество дейности, без да отчита спецификата им. В този смисъл се налага необходимостта от специфично регулиране на сектора, който устойчиво да повиши приходите в държавния бюджет.

Проектозаконът въвежда регистрационен режим на икономическите оператори, без да се създава сериозна административна намеса, каквато би се създала с лицензионен режим.

Въвеждането на складови наличности за съхраняване на горива, въвеждане на обезпечение за извършване на дейности по смисъла на закона, минимални изисквания към физическите лица, които управляват тези дейности, поставянето на равни и ясни критерии към всички икономически оператори са основните мерки, които следва да гарантират доброто функциониране на пазара.

От КНСБ подкрепят Закона за горивата

От КНСБ подкрепят Закона за горивата

Синдикатът иска да се отчетат интересите на всички страни

За първи път се въвеждат определения за понятия като "търговия на едро", "търговия на дребно", "съхранение на нефтопродукти", "транспорт на нефтопродукти" и "бензиностанция".

Предвижда се административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, подпомогнат от нарочно специализирано звено.

За осъществяване на сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход се създава Консултативен съвет към министъра на икономиката, който е съвещателен орган и в него участват по един представител на всички държавни институции, ангажирани с прилагането на закона и представител на браншови организации, на лица осъществяващи икономическите дейности по закона.

Валери Симеонов срещу законопроекта за горивата на Ревизоро

Валери Симеонов срещу законопроекта за горивата на Ревизоро

"Лукойл-България" нямали никакви отчетени печалби