Правителството прие Постановление за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

Предвижда се да бъде създадена ликвидационна комисия, която да извърши ликвидацията на закритото министерство. Неин председател ще бъде главният секретар на Министерския съвет, а членовете ще се определят със заповед на министър-председателя. Срокът на дейност на ликвидационната комисия е три месеца, считано от влизането в сила на постановлението.

Закриват министерството на европредседателството

Закриват министерството на европредседателството

Лиляна Павлова вече няма да е министър

Формулирани са задачите на ликвидационната комисия, посочени са правомощията на председателя й и са определени служебните и трудовите правоотношения на служителите на закритото ведомство.

С приемането на проекта, считано от 1 януари 2019 г. ще се уредят всички правоотношения, които са свързани със закриването на Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.