Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). По време на разговора бе обсъдено рекламирането на културния туризъм и различните видове нишови туризми, които предлага България като туристическа дестинация.

Министър Николова заяви, че наличието на богато културно наследство е основен мотив сред избора на България за голяма част от туристите, които избират нашата страна. Културният туризъм е вторият най-предпочитан продукт в страната ни сред туристите от основните ни международни пазари.

Вицепремиерът добави още, че ще бъде извършен анализ за развитието на този вид туризъм у нас, който да спомогне бъдещия му напредък.

Представителите на асоциацията коментираха, че културният туризъм до момента е бил пренебрегван. Те обърнаха внимание и на конферентния и събитийния туризъм, на които също трябва да се акцентира, тъй като страната ни има огромен потенциал за развитие на този продукт.

По време на дискусията бяха обсъдени мерките, които правителството предприе в подкрепа на туристическия бизнес - одобрената държавна помощ за туроператори, в размер на 35 евро на седалка и договорените 10 млн. лв. по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).