Над 6,5 милиона лева годишно ще се пести чрез регресивната скала от субсидии за партиите. Този мотив посочват Реформаторите при внасянето чрез промени в Закона за политическите партии на регресивната скала за намаляване на партийните субсидии от 11 лева до 11 стотинки на глас. Те настояват за строги правила за харчене на субсидиите, съобщиха от Движение "България на гражданите".

4 млн. лв. таван за партийните субсидии, предлагат отново от РБ

4 млн. лв. таван за партийните субсидии, предлагат отново от РБ

Димитър Делчев обяснява регресивната скала

Сред строгите условия за харченето на субсидиите реформаторите предвиждат финансовото министерство (МФ) да задържа 20 % от субсидиите и да ги дава само за избори, партиите да нямат право да придобиват недвижимо имущество от субсидията си, а разходите да се представят в Сметната палата обстойно разбити за по-добър контрол.

Със законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (ЗПП) народни представители от Реформаторския блок внесоха в Парламента въвеждане на регресивната скала за намаляване на партийните субсидии от 11 лева до 11 стотинки на глас.

Скромни нарушения откриха от Сметната палата при местния вот 2015 г.

Скромни нарушения откриха от Сметната палата при местния вот 2015 г.

Изключени от одита са 638 участници - не предали отчет или задължения под 1000 лева

Те внесоха и по-строги условия за харченето на субсидиите - МФ да задържа 20 % от субсидиите и да ги дава само за избори, партиите да нямат право да придобиват недвижимо имущество от субсидията си, а разходите да се представят в Сметната палата обстойно разбити за по-добър контрол.

Промените в Закона за политическите партии предвиждат в чл. 27 от ЗПП, където се въвежда регресивна скала за един получен глас, с праг от 150 000 гласа нагоре, колкото са нужни за влизане в парламента.

Следете даренията на партиите, зоват от Сметната палата

Следете даренията на партиите, зоват от Сметната палата

Така гражданите щели да вземат информирано решение

Според скалата, на всеки 100 хиляди гласа "стъпка", субсидията ще се намалява с 10 %, съответно от 10, 9, 8 и т.н лева на глас, а за над 1 милион гласа на партиите ще се плащат само по 11 стотинки, което е по-малко от гласуваното на референдума намаляване.

В мотивите на Законопроекта се посочва, че въпреки намаляването на субсидиите от 12 на 11 лева на глас, 72 % от участниците в референдума, или 2 516 791 души, са гласували "за" още по-голямо намаление. Правилно е да се отговори на очакванията на обществото. В същото време субсидията трябва да е достатъчна, за да разполагат партиите със средства за дейността им, но не и средствата да се държат в банки за лихви, категорични са от РБ.

С измененията се предвиждат още и по-строг ред за харчене и отчитане на държавните субсидии от партиите. Въвежда се нов чл.24а, според който политическите партии не могат да придобиват недвижимо имущество със средства от държавната субсидия, както и нов чл.37а.

Само 18 от 163 партии са представили отчетите си пред Сметната палата

Само 18 от 163 партии са представили отчетите си пред Сметната палата

На 31 март е крайният срок

Според него заедно с годишните си финансови отчети партиите ще трябва да предоставят пред Сметната палата и справка за разходите си за работна заплата, купуване на материали, консумативи и резервни части, наеми, сметки за енергия, вода и телефон, командировъчни, средства за организация на събития, за извършени ремонти и получени консултантски, социологически и медийни услуги, средства за направени дарения.

Отчетите на партиите са непрозрачни, категоричен Валери Димитров

Отчетите на партиите са непрозрачни, категоричен Валери Димитров

Промени в Закона за политическите партии да конкретизират разходите

Важно изменение е, че се предвижда остатъкът от 20 % от субсидията да се задържа от Министерството на финансите и да се изплаща в пълен размер, независимо от годината, в която е натрупана, до три дни след датата на обявяване на деня на следващите избори. Така и ще се обезпечи финансирането на предизборната кампания, и ще се спре практиката големите партии да влагат субсидията си по депозити в търговски банки.