Министерството на отбраната е прекратило процедурата за придобиване на бойни бронирани машини за Сухопътните войски.

Уведомени с писма са фирмите "Патриа" и "Дженерал Дайнамикс", които внесоха свои ценови предложения и бяха допуснати до втория етап. И двете офертите значително превишават ценовата рамка, утвърдена от Народното събрание.

Две компании наддават за изпълнител на БМП-та за армията ни

Две компании наддават за изпълнител на БМП-та за армията ни

Предстои оценка коя ще продължи

До прекратяване на процедурата се стигна след като министърът на отбраната Красимир Каракачанов възложи на специална политико-военна работна група да проведе информативни срещи с представители на фирмите относно възможностите за намаляване на цените. От разговорите стана ясно, че това е невъзможно без съществена промяна на изискванията на тактико-техническите задания по проекта, които биха позволили на фирмите да предложат алтернативни технически решения при запазване на изискваните бойни способности на машините. В същото време евентуална промяна в изискванията пък би довела до дискриминиране на отстранените вече участници в процедурата.

Четири компании поканени да модернизират техниката на Сухопътните войски

Четири компании поканени да модернизират техниката на Сухопътните войски

Четири са компаниите, поканени за участие в проекта

Междувременно е възложено на ръководството на държавното дружество "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД да проучи възможностите за организиране на съвместно производство на бойни машини на територията на България с максимално участие на българската отбранителна индустрия.

Борисов иска български учени и предприятия да модернизират армията ни

Борисов иска български учени и предприятия да модернизират армията ни

Каракачанов, Дончев и Борисов разглеждат военноремонтния завод ТЕРЕМ-Търговище