Европейската организация за опазване на културното наследство в Европа "Европа ностра" и Институтът на Европейската инвестиционна банка публикуваха технически и финансов доклад, съдържащ стратегия за опазване и развитие на паметника на Бузлуджа.

Припомняме, в началото на годината сградата беше обявена за един от 7-те най-застрашени обекта на културно наследство в Европа за 2018 г. по номинация на фондация "Проект Бузлуджа".

Паметникът на Бузлуджа - сред най-застрашените културни обекти в Европа

Паметникът на Бузлуджа - сред най-застрашените културни обекти в Европа

Експертен екип ще направи осъществим план за възстановяването на обекта

Според експертите "паметникът Бузлуджа е уникално инженерно постижение" и "шедьовър на архитектурата и изкуството от явно европейско значение заради своята история, изключителни характеристики и многобройни възможности за ново предназначение".

В момента обаче паметникът е изоставен и се руши. "Основната цел на този план за действие е възстановяването на паметника. Първо, той трябва да се обезопаси и да се приведе в използваемо състояние, а след това да му се вдъхне нов живот чрез организиране на туристически посещения и допълнителни събития като семинари, концерти и изложби. Основният замисъл е не да се възстанови оригиналният вид на паметника, а да се приспособи за нови и атрактивни предназначения", пише в доклада

Друга основна цел е паметникът да бъде извън бъдещи политически противоречия.

Според обобщението на подробния план за действие първо управляващите трябва да прехвърлят собствеността на паметника на държавната институция, която ще носи отговорност за изпълнението на проекта и за стопанисването му, най-вероятно Министерството на културата или областната администрация на Стара Загора или общината в Казанлък. Паралелно с това паметникът Бузлуджа трябва да бъде обявен за паметник на културното наследство от национално значение по българското законодателство.

Необходимо е също така незабавно да се планират и приложат спешни мерки, предотвратяващи допълнителна разруха на паметника и подготвящи го за безопасни посещения.

Паметникът на Бузлуджа вече е под денонощна охрана

Паметникът на Бузлуджа вече е под денонощна охрана

Има голям интерес за посещението му

Стойността за провеждане на всички спешни мерки се оценява на приблизително 500 000 евро без ДДС.

Предварителната оценка на разходите по проекта (включително спешните мерки) е 7.5 милиона евро без ДДС. Тази оценка е направена под презумпцията, че бетонната конструкция и елементите нямат необичайни повреди.

Проектът би генерирал около 600 работни места на година. Общо между 4 и 5 години ще са необходими за изпълнението на проекта.

Смята се, че проектът би отговарял на условията за финансиране по един от Европейските структурни фондове, най-вероятно Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд.

Ако Министерство на културата поеме отговорността за паметника, с помощта на Европейските фондове може да се разработи и изпълни много по-амбициозен проект, който да включва целия Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа". Освен опазването на паметниците и природата в него, проектът може да включва цялостна противопожарна система, нова туристическа инфраструктура и включването на парка в международни туристически маршрути, пише още в доклада.

Снимка 393503

Източник: "Европа ностра"

"Проектът може да се превърне в пример за други изоставени обекти от периода на социализма, както в България, така и в Източна Европа, и може да отвори врати за преоценяване на други обекти на културното наследство с цел образование, опазване и ново ползване", заключва докладът.

Докладът е съставен въз основа на резултатите от тридневна експертна мисия в България, проведена от 26 до 28 септември 2018г. По време на мисията делегация от европейски специалисти по културно наследство и финанси посети паметника Бузлуджа и се срещна с представители на Министерски съвет, Министерство на културата и Областна администрация Стара Загора.

БСП в готовност да ремонтира "архитектурната ценност" Бузлуджа

БСП в готовност да ремонтира "архитектурната ценност" Бузлуджа

Нинова не коментира защо предишното ръководство не си е взело паметника

Припомняме, през 2011 г. първото правителство на ГЕРБ прехвърли безвъзмездно паметника на Бузлуджа на БСП. Години по-късно от левицата не бяха поели отговорност за монумента.

През изминалата 2017 година червените обявиха, че имат готовност да ремонтират паметника, но до ремонтни дейности така и не се стигна.

БСП подслони паметника на Бузлуджа

БСП подслони паметника на Бузлуджа

Макет на монумента посреща журналисти и посетители

Снимка 393501

Източник: "Европа ностра"

Снимка 393500

Източник: "Европа ностра"