Намаляването на количествата "студен резерв" одобриха депутатите от Регионалната комисия с председател Искрен Веселинов, съобщиха от ОП.

Под формулираната цел за намаляване на сметките за ток на домакинствата и на бизнеса с промените, приети в комисията, се гласуваха правила, които премахват т.нар. "студен резерв".

Тези правила облагодетелстваха с десетки милиони ТЕЦ-овете на Ахмед Доган и на Христо Ковачки. След гласуването в пленарната зала министърът на енергетиката ще има правото да отпуска този резерв към държавната централа.

Днешното гласуване в комисията е и първа стъпка към изпълнение на решението на Коалиционния съвет между ГЕРБ и "Обединени патриоти" от миналата седмица, на който бе обсъдено ограничаване на студения резерв. 

Припомняме, на 20 юли бе внесено предложението от ГЕРБ и ОП за ограничаване на т.нар. студен резерв - резервните енергийни мощности, с което страната ни трябва да разполага по закон, и което трябва да се съхранява за извънредни ситуации. Като причина за ограничаване на количеството студен резерв, който да се съхранява в този ТЕЦ е неговата собственост (той е на Ахмед Доган) и факта, че за пазенето на този ресурс държавата плаща определени суми.

АИКБ приветства решението за премахване на студения резерв

АИКБ приветства решението за премахване на студения резерв

Според Асоциацията това е постижимо до края на годината

Законопроектът е внесен от депутати от парламентарните групи на коалиционните партньори ГЕРБ - ОП и има основна цел намаляване на разходите на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО) за резервиране. Това ще става по ред, определен в Закона за енергетиката. Промените ще са в сила до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия в България.

Според мотивите на вносителите целта е уреждане на пазарните отношения в преходния период преди пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро и създаване на предвидима среда за всички пазарни участници.

Новата регулаторна рамка на пазара на електроенергия в Европейския съюз определя набор от пазарни принципи по отношение на функционирането на пазарите на електроенергия, като основна част от тях са свързани с пълната либерализация на пазара.

"Това не предполага наличието на интервенции на пазара на едро освен под формата на механизъм за капацитет като временна мярка за гарантиране сигурност на електроенергийната система в период на преход към нисковъглеродна икономика. Целта на въвеждане на механизма за капацитет е да се осигури разполагаемост на мощност за определен период за дадена система, но на пазарен принцип и при определена клирингова цена", пишат авторите на този законопроект.

Според тях с въвеждането на този механизъм следва да отпаднат сделките за осигуряване на разполагаемост за бавен (студен) резерв, които се сключват при определена от Комисия за енергийно и водно регулиране на пределна цена. В тази връзка въвеждането на механизъм за капацитет изисква провеждане на пазарни реформи, които да гарантират прозрачни и недискриминационни условия за участие на пазара. Всички мерки следва да бъдат своевременно въведени с цел бързо и успешно нотифициране и въвеждане на механизъм за капацитет в съответствие с разпоредбите на Регламент 2019/943 относно вътрешния пазар на електроенергия.

Предвижда се преходен период преди въвеждане на механизъм за капацитет, в който с цел осигуряване на сигурна работа на електроенергийната система сключването на сделките за осигуряване на разполагаемост за студен резерв ще се осъществява с доставчици, които ще се посочват в нарочна заповед на министъра на енергетиката съгласно чл. 70 от Закона за енергетиката.

След пълната либерализация на пазара на електроенергия на едро сделките за закупуване на студен резерв ще се заместят с механизъм за капацитет, който ще позволи на всички производители да вземат участие в една конкурентна процедура и ще доведе до увеличаване ликвидността на свободния пазар. В допълнение с въвеждането на механизъм за капацитет ще се създаде и предвидимост за работа на централите от няколко години, а не както досега на годишна база, обосновават се от ГЕРБ и ОП.

Пред БНР председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов обяви, че намаляването на размера на "студения резерв" може да доведе до промяна в мрежовите такси и от там да се промени цената на тока, която КЕВР определя.

"Не може да се каже нищо, преди да видя закона", каза Иванов пред журналисти преди днешното заседание на парламентарната енергийна комисия, на което се изслушват в момента кандидати за членове на КЕВР.

Иванов споделя мнението, че размерът на студения резерв трябва да се намали.

Председателят на КЕВР съобщи, че при тях е постъпил днес сигнал от "Асоциацията свободен енергиен пазар" (АСЕП), който е свързан с търг, проведен на екран Continuous trading на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) на 16 юли. Заради този сигнал е създадена работна група в КЕВР. Сигналът на АСЕП е отправен и до дирекция REMIT.

От БНЕБ е поискано да предостави всички документи, които имат отношение по случая. "Считам, че действително цената, по която е реализирана сделката, е значително по-ниска от прогнозната цена, по която КЕВР определя на годишна база", изтъкна Иванов.

Той добави, че по време на предварителния анализ трябва да се установят фактите. Ако те са достатъчни, за да започне разследване, КЕВР ще започне разследване.