Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) проведе срещи с представители на парламентарната комисия по регионално развитие и с министъра на финансите Асен Василев. От сдружението поискаха помощ от правителството за преодоляване на кризата с високите цени на електричеството.

"В момента общините имат нужда повече от всякога от подкрепата на правителството и мисля, че енергийната криза ще бъде крайъгълният камък на доброто сътрудничество между местната власт и централната. Към настоящия момент общините, местната власт, са силно зависими от правителството, тъй като процесът на децентрализация е на най-ниските си нива в рамките на ЕС и тази зависимост на общините от правителството сега ще се прояви с най-високата си степен и като изражение във финансите.", сподели депутаттът от ДПС Хазан Азис, заместник-председател на НСОРБ.

Все повече градове гасят лампите

Все повече градове гасят лампите

Над 2 пъти е увеличението на сметките за улично осветление на 4-те най-големи града в страната